Видатки та платежі за 2021 рік

Платник: 41848457, Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради Сумської області
Джерело: Єдиний веб-портал використання публічних коштів
trans_daterecipt_edrpourecipt_nameamountpayment_details
2021-12-3037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100049,13*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняних за листопад випл. у груднii xxxx р .-1,5%;;;
2021-12-3023633156СФ ПАТ Приватбанк2636,82xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за листопад випл. у груднi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-12-3037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100589,6*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за листопад випл. у груднi xxxx р. -18%;;;
2021-12-3043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi720,62*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на лiкарнянi за листопад, виплачених у груднi 2021 ;;;
2021-12-3043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi297,63*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на лiкарнянi за листопад, виплачених у груднi 2021 ;;;
2021-12-30xxxxxxxxxxФОП Поляченко В.В.3000611061;2210; придбання м"ячiв;дог.114 22.12.2021 накл.114 22.12.2021; без ПДВ.
2021-12-2941848457ВО, КУЛЬТ. І ТУР., МОЛОДІ ТА СПОРТУ3275,55Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 09.12.xxxx зг.ел. реєстру № 25
2021-12-2943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi7359,72*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на лiкарнянi за листопад, виплачених у груднi 2021 ;;;
2021-12-2923633156СФ ПАТ Приватбанк35590,85xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за листопад випл. у груднi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-12-2937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101007958,21*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за листопад випл. у груднi xxxx р. -18%;;;
2021-12-2937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000663,18*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняних за листопад випл. у груднii xxxx р .-1,5%;;;
2021-12-29xxxxxxxxxxФОП Мєдвєдєв Вiктор Анатолiйович28500614060;2210; придбання меблiв для Козацького та Бочечкiвського БК; дог.12 21.12.2021 накл.12 21.12.2021; без ПДВ.
2021-12-2943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1000*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на лiкарнянi за листопад, виплачених у груднi 2021 ;;;
2021-12-2943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1006,33*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на лiкарнянi за листопад, виплачених у груднi 2021 ;;;
2021-12-2841589304ТОВ"СПК"20358,28611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл. ПК00098918 22.12.2021; ПДВ -3393,05.
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.1773,86611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 9 24.05.2021 накл.2598 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.73,1611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 6 24.05.2021 накл.2595 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.2352,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 12 24.05.2021 накл.2602 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович1065,41611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 17045 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2841589304ТОВ"СПК"7463,13611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл. ПК00098181 22.12.2021; ПДВ -1243,85.
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.1160611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 24.05.2021 накл.2597 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.16611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 24.05.2021 накл.2596 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2841589304ТОВ"СПК"2074,53611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл. ПК00098917 22.12.2021; ПДВ - 345,75.
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.60611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 11 24.05.2021 накл.2600 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2841589304ТОВ"СПК"1113,67611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 08.02.2021 накл. ПК00098182 22.12.2021; ПДВ - 185,61.
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.562,4611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 24.05.2021 накл.2591 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2841884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"82827,710611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у груднi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/206344/1 вiд 22.12.2021; ПДВ - 13804,62..
2021-12-2841589304ТОВ"СПК"5543,12611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 14.01.2021 накл. ПК00098179 22.12.2021; ПДВ - 923,85.
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.4550611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 24.05.2021 накл.2594 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2841884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"23243,680611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у груднi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/206344/1 вiд 22.12.2021; ПДВ - 3873,95..
2021-12-2823633156СФ ПАТ Приватбанк28456,8611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006435,58*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-2837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000536,3*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-2802671017Конотопська ТОПП ОНУ357,87611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-2843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi7873,04*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.грудня 2021 ;;;
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович23000611061;2210; придбання плiнтуса та лiнолему; дог.52 22.12.2021 накл.12 22.12.2021; без ПДВ.
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович49900611061;2240; поточ.ремонт харчоблоку Козацького НВК ; дог.50 20.12.2021 акт КБ-2в КБ-2 22.12.2021; без ПДВ.
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Москаленко Юрiй Олексiйович17195611061;2210; придбання лiнолеуму та буд.матерiалiв Бочечки НВК; дог.150345 22.12.2021 накл.150345 22.12.2021; без ПДВ.
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович49900611061;2240; поточ.рем.каб.фiзики та хiмiї Боч.НВК адр.с.Бочечки Загребля 10;дог.51 20.12.2021 акт КБ-2в КБ-2 22.12.2021; без ПДВ.
2021-12-2843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1933,36*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.грудня 2021 ;;;
2021-12-2802671017Конотопська ТОПП ОНУ87,88611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-2823633156СФ ПАТ Приватбанк6986,46611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000131,82*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-2837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001581,84*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-2841589304ТОВ"СПК"2641,59611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл. ПК00098917 22.12.2021; ПДВ - 440,27.
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович695,32611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 17045 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2841589304ТОВ"СПК"1061,13611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл. ПК00098181 22.12.2021; ПДВ - 176,86.
2021-12-2841589304ТОВ"СПК"4825,17611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл. ПК00098180 22.12.2021; ПДВ - 804,19 .
2021-12-2841589304ТОВ"СПК"139,53611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл. ПК00098918 22.12.2021; ПДВ - 23,25 .
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.103,06611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл.2590 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi11949,64*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.грудня 2021 ;;;
2021-12-2837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101009193,17*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-2837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000765,36*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-2802671017Конотопська ТОПП ОНУ510,57610160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-2823633156СФ ПАТ Приватбанк40587,46610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010011448,26*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-2843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi17555,95*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.грудня 2021 ;;;
2021-12-2841663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської684,26614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-2823633156СФ ПАТ Приватбанк55265,87614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110001026,37*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-2841884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"17286,80614060;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у груднi 2021;дог.1211257 10.12.2021 акт 1211257/206344/1 вiд 22.12.2021; ПДВ - 2881,13..
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович7260,91611061;2240; поточ.ремонт системи опалення в прим.Бочеч.БК; ; дог.49 20.12.2021 акт КБ-2в КБ-2 22.12.2021; без ПДВ.
2021-12-2843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5186,12*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.грудня 2021 ;;;
2021-12-2823633156СФ ПАТ Приватбанк16219,97614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000304,86*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-2837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003595,19*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-2841663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської203,23614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.3496611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 10 24.05.2021 накл.2599 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2822978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1400611021;2240; за послуги доступу до мережi Iнтернет за грудень 2021р.; дог. 11623/2021 29.012021 акт 2740 24.12.2021; ПДВ - 233,33..
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.6130,78611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл.2590 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2841589304ТОВ"СПК"1775,21611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл. ПК00098180 22.12.2021; ПДВ - 295,87 .
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.1251,72611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 24.05.2021 накл.2593 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.276611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 13 24.05.2021 накл.2601 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-28xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.260,14611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 24.05.2021 накл.2592 22.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001041,02*;101;41848457;0611200; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-2423633156СФ ПАТ Приватбанк284966,36611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi77086,31*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол.грудня 2021 ;;;
2021-12-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110005365,92*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010063814,82*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-2402671017Конотопська ТОПП ОНУ3577,26611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-2443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5630,02*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.грудня 2021 ;;;
2021-12-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004625,38*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-2423633156СФ ПАТ Приватбанк20325,84611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000383,86*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-2402671017Конотопська ТОПП ОНУ255,92611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-2402671017Конотопська ТОПП ОНУ255,06611070; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003969,24*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-2443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5611,41*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.грудня 2021 ;;;
2021-12-2423633156СФ ПАТ Приватбанк20899,52611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000382,59*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-2443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1272,36*;101;41848457;611200;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.грудня 2021 ;;;
2021-12-2402671017Конотопська ТОПП ОНУ57,82611200; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100086,76*;101;41848457;0611200; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-2423633156СФ ПАТ Приватбанк4597,87611200; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2402671017Конотопська ТОПП ОНУ7302,8611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-2423321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"9691,47611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100131135,56*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100010954,24*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-2443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi149391,79*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол.грудня 2021 ;;;
2021-12-2423633156СФ ПАТ Приватбанк571196,76611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-2441848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ2622,98Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 24.11.xxxx зг.ел. реєстру № 327
2021-12-2441848457В О, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПО924,03Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 22.11.xxxx зг.ел. реєстру № 251
2021-12-23xxxxxxxxxxФОП Обруч Лiдiя Iванiвна1130614030;3110;обл.та пред.довгостр.корист.;книги для бiбл.с.Хижки; дог.7/36 15.12.2021 накл.7/36 15.12.2021; без ПДВ.
2021-12-23xxxxxxxxxxФОП Тарасенко Олександр Вiкторович1984,2611070;2210; придбання канцтоварiв ; дог.66 20.12.2021 накл.66 20.12.2021 ; без ПДВ.
2021-12-2323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"271,93611021;2230; придбання продуктiв харчування; дог.5 14.01.2021 накл.00344161 20.12.2021; ПДВ - 45,32.
2021-12-2337785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"35487,80611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у груднi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090049658472 вiд 20.12.2021; ПДВ - 5914,63.
2021-12-2323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"3823,08611021;2230; придбання продуктiв харчування; дог.5 14.01.2021 накл.00344170 20.12.2021; ПДВ - 637,18.
2021-12-23xxxxxxxxxxФОП Сукач Вiктор Олекс iйович286611021;2210; придбання запасних частин.витратних матерiалiв та аксесуарiв; дог.20/12 20.12.2021 накл.1408 20.12.2021; без ПДВ.
2021-12-23xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович1150611160;2210; придбання канцтоварiв;дог.201 21.12.2021 накл.201 21.12.2021; без ПДВ.
2021-12-2323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"884,57611021;2230; придбання продуктiв харчування; дог.5 14.01.2021 накл.00344161 20.12.2021; ПДВ - 147,43.
2021-12-23xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович1606611160;2210; придбання канцтоварiв;дог.201 21.12.2021 накл.201 21.12.2021; без ПДВ.
2021-12-23xxxxxxxxxxФОП Янчук Iгор Олегович350610160;2210; придбання табличок; дог.567 20.12.2021 накл.567 20.12.2021; без ПДВ.
2021-12-2337785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"5769,090614060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у груднi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090049658472 вiд 20.12.2021; ПДВ - 961,52.
2021-12-2241848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ2202,83Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 09.11.xxxx зг.ел. реєстру № 40
2021-12-2241848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ463,68Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 09.11.xxxx зг.ел. реєстру № 25
2021-12-2241848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ37998,72Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 08.11.xxxx зг.ел. реєстру № 17
2021-12-21xxxxxxxxxxФОП Валовий Михайло Васильович590614060;2210; придбання подовжувача для с.Хижки с/клубу; дог.2202 16.12.2021 накл.2202 16.12.2021; без ПДВ.
2021-12-2100992935ДП"Конотопське лiсове господарство"62285,67614060;2275; за придбання деревини дров"яної; дог.1 22.09.2021 накл.СМ-131134-00775 17.12.2021; ПДВ - 10380,94.
2021-12-2100992935ДП"Конотопське лiсове господарство"18180,06611021;2275; за придбання деревини дров"яної; дог.1 22.09.2021 накл.СМ-131134-00775 17.12.2021; ПДВ - 3030,01.
2021-12-21xxxxxxxxxxФОП Кавелiна Iрина Миколаївна382,35614060;2210; придбання господарчих товарiв; дог.17 20.12.2021 накл.17.12.2021; без ПДВ.
2021-12-21xxxxxxxxxxФОП Валовий Михайло Васильович590614060;2210; придбання подовжувача для Сахнiвськогос/клубу; дог.2201 16.12.2021 накл.2201 16.12.2021; без ПДВ.
2021-12-21xxxxxxxxxxФОП Гайдук Алла Миколаївна2360611061;2210; придбання обiгрiвача; дог.5252 16.12.2021 накл.5252 16.12.2021; без ПДВ.
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.96,75611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 6 24.05.2021 накл.2291 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Янчук Iгор Олегович2846611160;2210; придбання канцтоварiвї; дог.555 16.12.2021 накл.555 16.12.2021; без ПДВ.
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Янчук Iгор Олегович1747611070;2210; придбання журналiв реєстрацiї; дог.559 16.12.2021 накл.559 16.12.2021; без ПДВ.
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.8611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 24.05.2021 накл.2292 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.108611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 11 24.05.2021 накл.2296 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.1771,25611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 12 24.05.2021 накл.2298 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.1772,38611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 9 24.05.2021 накл.2294 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.391,12611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 24.05.2021 накл.2288 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2041589304ТОВ"СПК"749,35611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл.ПК00096310 16.12.2021; ПДВ - 124,89 .
2021-12-2041589304ТОВ"СПК"2315,33611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл.ПК00096308 16.12.2021; ПДВ - 385,89 .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.253611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 13 24.05.2021 накл.2297 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.5652,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 24.05.2021 накл.2290 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.1798611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 24.05.2021 накл.2293 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.535,8611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 24.05.2021 накл.2287 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2041589304ТОВ"СПК"26865,27611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл.ПК00096306 16.12.2021; ПДВ - 4477,55 .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.1575,79611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 24.05.2021 накл.2289 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.3588611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 10 24.05.2021 накл.2295 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-2022981300СД АТ"Укрпошта"344614030;2240;за послуги з передплати перiодичних видань; дог.06/2-336 16.12.2021 рах.250 16.12.2021; без ПДВ.
2021-12-2022981300СД АТ"Укрпошта"4661,09614030;2210; попередня оплата перiодичних видань на 2022 рiк; дог.06/2-336 16.12.2021 рах.250 16.12.2021; без ПДВ.
2021-12-20xxxxxxxxxxФОП Рябоконь Л.В.520614030;2210; придбання декору;дог.1/16 16.12.2021 накл.1/16 16.12.2021; без ПДВ.
2021-12-2041589304ТОВ"СПК"862,12611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл.ПК00096308 16.12.2021; ПДВ - 143,68 .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович986611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 24.05.2021 накл.2318 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Марфинець Iван Iванович285614060;2210; придбання електротоварiв;дог.146 14.12.2021 накл.146 14.12.2021; без ПДВ.
2021-12-17xxxxxxxxxxСПД-ФО Олефiренко Наталiя Володимирiвн840614060;2210; придбання електротоварiв;дог.0812-1 14.12.2021 накл.0812-1 14.12.2021; без ПДВ.
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Маленко Валерiй Михайлович650614060;2210; придбання електротоварiв;дог.20 09.12.2021 накл.20 09.12.2021; без ПДВ.
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Золотарьов Андрiй Миколайович1020614060;2210; придбання чорнила для картриджiв;дог.73021 09.12.2021 накл.73021 09.12.2021; без ПДВ.
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович85,01611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл.2311 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович600,03611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл.2286 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-1741589304ТОВ"СПК"115,34611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл. ПК00095865 16.12.2021; ПДВ - 19,22 .
2021-12-1741589304ТОВ"СПК"3596,55611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл. ПК00095864 16.12.2021; ПДВ - 599,43 .
2021-12-1723633156СФ ПАТ Приватбанк329,9611070;2250; плата за вiдрядження за червень 2021;зг.реєстру звiтiв про використання коштiв № 1 вiд 16.12.2021.
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.285611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 24.05.2021 накл.2537 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.1069,75611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 12 24.05.2021 накл.2548 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович942,23611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 9 24.05.2021 накл.2319 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.4277611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 24.05.2021 накл.2540 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-1741589304ТОВ"СПК"768,05611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 08.02.2021 накл. ПК00095866 16.12.2021; ПДВ - 128,01 .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.699,66611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 9 24.05.2021 накл.2544 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович3979,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 24.05.2021 накл.2315 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.58,05611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 6 24.05.2021 накл.2541 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович7707,77611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл.2286 10.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.348611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 24.05.2021 накл.2543 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович151,8611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 13 24.05.2021 накл.2322 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович1082,25611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 12 24.05.2021 накл.2323 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович38,75611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 24.05.2021 накл.2313 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.100,55611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 24.05.2021 накл.2538 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович1116,9611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 24.05.2021 накл.2314 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.5131,92611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл.2536 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович72611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 11 24.05.2021 накл.2321 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович8611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 24.05.2021 накл.2317 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.24611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 11 24.05.2021 накл.2546 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-1741589304ТОВ"СПК"6319,11611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл. ПК00095865 16.12.2021; ПДВ - 1053,19 .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.8611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 24.05.2021 накл.2542 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович4337,39611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл.2311 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович304611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 24.05.2021 накл.2312 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.115611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 13 24.05.2021 накл.2547 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.1449611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 10 24.05.2021 накл.2545 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович.970,09611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 24.05.2021 накл.2539 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-1741589304ТОВ"СПК"1881,31611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл. ПК00095864 16.12.2021; ПДВ - 313,55 .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Яременко Василь Денисович2136,7611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 10 24.05.2021 накл.2320 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-1741589304ТОВ"СПК"1933,64611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 14.01.2021 накл. ПК00095863 16.12.2021; ПДВ - 322,27 .
2021-12-17xxxxxxxxxxФОП Бiлопiльська Олександра Олександрi9000611021;2240;за конс.послуги з питань провед.публiчних закупiвель; дог.1 25.05.2021 акт 1/4 13.12.2021; без ПДВ.
2021-12-1623050874ТОВ "Сигмус"199700611021;2210; придбання дизпалива та бензину; дог.1 03.03.2021 зi змiнами накл.32 13.12.2021; ПДВ - 33283,33..
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000134,04*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-1543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4510*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. грудня 2021 ;;;
2021-12-1523633156СФ ПАТ Приватбанк16300610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003687*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-1502671017Конотопська ТОПП ОНУ205610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000308*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-1523633156СФ ПАТ Приватбанк30000614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006855*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000567*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-1543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3204,95*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. грудня 2021 ;;;
2021-12-1541663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської378614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-1502671017Конотопська ТОПП ОНУ17,98611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100026,96*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-1543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi395,48*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. грудня 2021 ;;;
2021-12-1523633156СФ ПАТ Приватбанк1429,13611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100323,58*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-15xxxxxxxxxxФОП Гулiцький Валерiй Олександрович9118611200;2210; придбання засобiв навчання (розвиваючi iграшкi) для дiтей з особл.освiт.потребами; дог. 761А 09.12.2021 накл.761 09.12.2021; без ПДВ.
2021-12-1502671017Конотопська ТОПП ОНУ1770611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002655*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-1523321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"2600611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-1523633156СФ ПАТ Приватбанк137800611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-1543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi38940*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. грудня 2021 ;;;
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010032175*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000171*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-1523633156СФ ПАТ Приватбанк9000614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002115*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-1541663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської114614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-1543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2508*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. грудня 2021 ;;;
2021-12-1523633156СФ ПАТ Приватбанк9400611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002105*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-1543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2596*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. грудня 2021 ;;;
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000177*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-1502671017Конотопська ТОПП ОНУ118611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010026087*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-1502671017Конотопська ТОПП ОНУ1440611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-1523633156СФ ПАТ Приватбанк114313611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-1543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi31680*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. грудня 2021 ;;;
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002160*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-1543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1958,52*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. грудня 2021 ;;;
2021-12-1502671017Конотопська ТОПП ОНУ89,02611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-1523633156СФ ПАТ Приватбанк7070,87611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001608,42*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-1543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2244*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. грудня 2021 ;;;
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000153*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. грудня 2021р .-1,5%;;;
2021-12-1523633156СФ ПАТ Приватбанк8100611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. грудня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-1537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001845*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. грудня 2021 р. -18%;;;
2021-12-1502671017Конотопська ТОПП ОНУ102611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. грудня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-14xxxxxxxxxxФОП Iванов Сергiй Iванович2735611141;2240;послуги з реєстрацiї користувача в системi прогармного продукту"АIС"; дог.779/2021-Р 09.12.2021 акт 779/10/21 09.12.2021; без ПДВ.
2021-12-14xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович537,21611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 16299 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-1423638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"1361,19611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.5 14.01.2021 накл. 00337570 09.12.2021; ПДВ - 226.86 .
2021-12-1437785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"32144,560611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у листопадi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090047767093 вiд 09.12.2021; ПДВ - 5357,43.
2021-12-14xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович16635611021;2210;придбання запчастин та шин для шкiльного автобуса;дог.245 10.12.2021 накл.245 10.12.2021;без ПДВ.
2021-12-14xxxxxxxxxxФОП Янчук I.О.1500614060;2210; придбання канцтоварiв Духанiвка БК; дог.535 09.12.2021 накл.535 09.12.2021; без ПДВ.
2021-12-1437785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"4306,150614060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у листопадi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090047767093 вiд 09.12.2021; ПДВ - 717,69.
2021-12-1441884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"13172,29614060;2273; за споживання активної ел.енергiї за листопад 2021 р.;дог. 1211257 10.12.2021 акт1211257/183006/2 10.12.2021; ПДВ - 2195,38.
2021-12-1423638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"324,75611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.5 14.01.2021 накл. 00337570 09.12.2021; ПДВ - 54.13 .
2021-12-14xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович320,13611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 16299 09.12.2021; без ПДВ .
2021-12-14xxxxxxxxxxФОП Тарасенко Олександр Вiкторович341,5614030;2210; придбання канцтоварiв Козацьке бiблiотека; дог.54 09.12.2021 накл.54 09.12.2021; без ПДВ.
2021-12-10xxxxxxxxxxПрокопенко Нiна Григорiвна1200611021;2210;грош.компенс.за зак.учн.форми та спорт.форми дiт-сир.та дiт.позб.бат.пiкл.зг .наказу № 85 -ОД вiд 17.11.2021.
2021-12-1038523259ДУ"Сумський ОЦКПХ МОЗ України"3024*;25010100;41848457;1021;2240; послуги по дератизацiї та дезiнсекцiї.;дог.17/5 23.02.2021 акт 257/5 06.12.2021; ПДВ- 504,00.
2021-12-1022978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1200611021;2240; за послуги доступу до мережi Iнтернет за листопад 2021р.; дог. 11623/2021 29.012021 акт 2455 03.12.2021; ПДВ - 200,00.
2021-12-10xxxxxxxxxxФОП Бiлопiльська Олександра Олександр9000611021;2240;за конс.послуги з питань провед.публiчних закупiвель; дог.1 25.05.2021 акт 1/2 03.12.2021; без ПДВ.
2021-12-10xxxxxxxxxxЛавриненко Валентина Iванiвна600611021;2210;грош.компенс.за зак.учн.форми та спорт.форми дiт-сир.та дiт.позб.бат.пiкл.зг .наказу № 85 -ОД вiд 17.11.2021 Лавриненко Валентина Iванiвна.
2021-12-1034135237ПП"Кролевець електросервiс"5368,666111021;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за листопад 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 520 03.12.2021;без ПДВ.
2021-12-10xxxxxxxxxxКулiшова Галина Михайлiвна600611021;2210;грош.компенс.за зак.учн.форми та спорт.форми дiт-сир.та дiт.позб.бат.пiкл.зг .наказу № 85 -ОД вiд 17.11.2021.
2021-12-10xxxxxxxxxxГуц Свiтлана Олександрiвна600611021;2210;грош.компенс.за зак.учн.форми та спорт.форми дiт-сир.та дiт.позб.бат.пiкл.зг .наказу № 85 -ОД вiд 17.11.2021 Гуц Свiтлана Олександрiвна.
2021-12-1022978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"200614060;2240; за послуги доступу до мережi Iнтернет за листопад 2021р.; дог. 11623/2021 29.012021 акт 2455 03.12.2021; ПДВ - 33,33.
2021-12-1034135237ПП"Кролевець електросервiс"501,34614060;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за листопад 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 520 03.12.2021;без ПДВ.
2021-12-10xxxxxxxxxxЖук Галина Миколаївна1200611021;2210;грош.компенс.за зак.учн.форми та спорт.форми дiт-сир.та дiт.позб.бат.пiкл.зг .наказу № 85 -ОД вiд 17.11.21 Жук Галина Миколаївна 2400602486.
2021-12-10xxxxxxxxxxФОП Меншун Ольга Iванiвна2800611021;2240; за послуги з незалежної оцiнки майна; дог.2 07.12.2021 акт 2 07.12.2021; без ПДВ,
2021-12-10xxxxxxxxxxКоваленко Наталiя Iванiвна600611021;2210;грош.компенс.за зак.учн.форми та спорт.форми дiт-сир.та дiт.позб.бат.пiкл.зг .наказу № 85 -ОД вiд 17.11.21 Коваленко Наталiя Iванiвна.
2021-12-10xxxxxxxxxxФОП Бiлопiльська Олександра Олександрi9000611021;2240;за конс.послуги з питань провед.публiчних закупiвель; дог.1 25.05.2021 акт 1/3 09.12.2021; без ПДВ.
2021-12-10xxxxxxxxxxКукотiна Людмила Петрiвна600611021;2210;грош.компенс.за зак.учн.форми та спорт.форми дiт-сир.та дiт.позб.бат.пiкл.зг .наказу № 85 -ОД вiд 17.11.2021 Кукотiна Людмила Петрiвна 2530414346.
2021-12-10xxxxxxxxxxМолокова Вiра Iллiвна1800611021;2210;грош.компенс.за зак.учн.форми та спорт.форми дiт-сир.та дiт.позб.бат.пiкл.зг .наказу № 85 -ОД вiд 17.11.2021.
2021-12-10xxxxxxxxxxНiколаєнко Наталiя Юрiївна600611021;2210;грош.компенс.за зак.учн.форми та спорт.форми дiт-сир.та дiт.позб.бат.пiкл.зг .наказу № 85 -ОД вiд 17.11.21 Нiколаєнко Наталiя Юрiївна.
2021-12-10xxxxxxxxxxМогила Лiдiя Петрiвна600611021;2210;грош.компенс.за зак.учн.форми та спорт.форми дiт-сир.та дiт.позб.бат.пiкл.зг .наказу № 85 -ОД вiд 17.11.2021 Могила Лiдiя Петрiвна 1976817142.
2021-12-09xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович140614030;2210; придбання щоденника Бочечки бiбл.; дог.148 08.12.2021 накл.148 08.12.2021; без ПДВ.
2021-12-09xxxxxxxxxxФОП Янчук I.О.1800614060;2210; придбання канцтоварiв Хижки с/к; дог.527 07.12.2021 накл.527 07.12.2021; без ПДВ.
2021-12-0902468575ТОВ"Конотопська мiська друкарня"1600614060;2210; придбання щоденникiв,журналiв планувань Бочечки БК.; дог.232 08.12.2021 накл.232 08.12.2021; без ПДВ.
2021-12-09xxxxxxxxxxФОП Валовий Михайло Васильович194614060;2210; придбання пiстолета для клею та свiчки; дог.2066 08.12.2021 накл.2066 08.12.2021; без ПДВ.
2021-12-0902468575ТОВ"Конотопська мiська друкарня"354614060;2210; придбання журналiв планувань та щоденникiв Духанiвський БК; дог.230 06.12.2021 накл.230 06.12.2021; без ПДВ.
2021-12-09xxxxxxxxxxФОП Яненко Сергiй Вiкторович1340614060;2210; придбання канцтоварiв Бочечки БК; дог.42603 08.12.2021 накл.ЯСКВТ789/42603 08.12.2021; без ПДВ.
2021-12-09xxxxxxxxxxФОП Тарасенко О.В.2025,9611141;2210; придбання канцтоварiв; дог.59 08.12.2021 накл.59 08.12.2021; без ПДВ.
2021-12-0938523259ДУ"Сумський ОЦКПХ МОЗ України"3870,53*;25010100;41848457;1021;2240; послуги лаб.-iнструм.дослiдж.;дог.107 06.12.2021 акт 107 06.12.2021; ПДВ- 645,09.
2021-12-09xxxxxxxxxxФОП Головацька Рiта Володимирiвна886,9614030;2210; придбання канцтоварiв Бочечки бiбл.; дог.7 08.12.2021 накл.7 08.12.2021; без ПДВ.
2021-12-08xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович500614030;2210; придбання журналу Козацьке бiбл.; дог.261 07.12.2021 накл.261 07.12.2021; без ПДВ.
2021-12-08xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович345614030;2210; придбання щоденникiв,формулярiв Духанiвка бiбл.; дог.145 07.12.2021 накл.145 07.12.2021; без ПДВ.
2021-12-08xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович1152614030;2210; придбання щоденникiв,формулярiв Козацьке бiбл.; дог.142 07.12.2021 накл.142 07.12.2021; без ПДВ.
2021-12-08xxxxxxxxxxФОП Янчук I.О.725614030;2210; придбання канцтоварiв Сахни бiблiотека; дог. 532 06.12.2021 накл.532 06.12.2021; без ПДВ.
2021-12-08xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович140614030;2210; придбання щоденникiв Сахни бiблiотека; дог. 146 06.12.2021 накл.146 06.12.2021; без ПДВ.
2021-12-08xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович468614030;2210; придбання щоденникiв,формулярiв та канцтоварiв Хижки бiбл.; дог.143 07.12.2021 накл.143 07.12.2021; без ПДВ.
2021-12-0833542497ТОВ "МЦФЕР - Україна"10980610160;2210; попередня оплата перiодичних видань на 2022 рiк; дог.435310779 03.12.2021 рах. 435310779 03.12.2021; без ПДВ.
2021-12-08xxxxxxxxxxФОП Сукач Вiктор Олекс iйович571611021;2210; придбання запасних частин для шкiльних автобусiв; дог.01/12 01.12.2021 накл. 1280 01.12.2021; без ПДВ.
2021-12-08xxxxxxxxxxЛевченко Микола Олексiйович800xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 58-ОД вiд 30.06.xxxx , Левченко Микола Олексiйович, IПН - xxxx.
2021-12-08xxxxxxxxxxНесвiдомiн Арсенiй Васильович800xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 58-ОД вiд 30.06.xxxx; , Несвiдомiн Арсенiй Васильович, IПН - xxxx.
2021-12-08xxxxxxxxxxКолошин Микола Сергiйович800xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 58-ОД вiд 30.06.xxxx , Колошин Микола Сергiйович, IПН - xxxx.
2021-12-08xxxxxxxxxxКолошина Євгенiя Сергiївна800xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 58-ОД вiд 30.06.xxxx , Колошина Євгенiя Сергiївна, IПН - xxxx.
2021-12-08xxxxxxxxxxФОП Присiкайло Оксана Дмитрiвна510611021;2210; придбання приладiв та механiзмiв для шкiльних автобусiв; дог.0112 01.12.2021 накл.572 01.12.2021; без ПДВ.
2021-12-0802468575ТОВ"Конотопська мiська друкарня"1079611141;2210; придбання бух.бланкiв (картка-довiдка); дог.229 06.12.2021 накладна 229 06.12.2021; без ПДВ.
2021-12-07xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович13410,5611061;2210; придбання будматерiалiв(лiнолеум, шпаклевка)для навч.каб.Бочечки НВК; дог.45 03.12.2021 накл.12 03.12.2021; без ПДВ.
2021-12-0343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3952*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. листопада 2021 ;;;
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003237,45*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-12-0302671017Конотопська ТОПП ОНУ179,64611070; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000269,46*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-12-0323633156СФ ПАТ Приватбанк14277,1611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0323633156СФ ПАТ Приватбанк19648,78614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004549,02*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-12-0343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5880,57*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. листопада 2021 ;;;
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000380,24*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-12-0341663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської253,49614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-0302671017Конотопська ТОПП ОНУ3322,76611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110004983,57*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-12-0343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi70728,84*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. листопада 2021 ;;;
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010059003,42*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-12-0323633156СФ ПАТ Приватбанк264965,99611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100026,67*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-12-0343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi398,47*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. листопада 2021 ;;;
2021-12-0302671017Конотопська ТОПП ОНУ18,11611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100320,02*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-12-0323633156СФ ПАТ Приватбанк1446,43611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000384,05*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-12-0323633156СФ ПАТ Приватбанк20388,31611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5636,31*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. листопада 2021 ;;;
2021-12-0302671017Конотопська ТОПП ОНУ255,69611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004591,52*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101009147,2*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000778,53*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-12-0343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi11735,95*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. листопада 2021 ;;;
2021-12-0323633156СФ ПАТ Приватбанк41491,02610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0302671017Конотопська ТОПП ОНУ519,38610160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100392,2*;101;41848457;0611200; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-12-0343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi479,33*;101;41848457;611200;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. листопада 2021 ;;;
2021-12-0323633156СФ ПАТ Приватбанк1732,13611200; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0302671017Конотопська ТОПП ОНУ21,8611200; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100032,67*;101;41848457;0611200; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-12-0323321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"8808,21611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0302671017Конотопська ТОПП ОНУ6779,02611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-0323633156СФ ПАТ Приватбанк530135,9611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110001100,45*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-12-0343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi7629,38*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. листопада 2021 ;;;
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100010166,01*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-12-0343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi142749,07*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. листопада 2021 ;;;
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100122012,25*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-12-0302671017Конотопська ТОПП ОНУ310611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101005580*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000465*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-12-0343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi6820*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. листопада 2021 ;;;
2021-12-0323633156СФ ПАТ Приватбанк24645611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0323633156СФ ПАТ Приватбанк59783,24614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-12-0337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010011745,13*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-12-0341663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської733,62614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-30xxxxxxxxxxФОП Скрипець Ольга Миколаївна139611061;2210; придбання фiльтру до пральної машини Бочеч.НВК; дог.SOM 3 26.11.2021 накл.5/308 475 26.11.2021; без ПДВ.
2021-11-29xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович26478,5611061;2210;придбання будiвельних матерiалiв(мет.дверi, лiнолеум) Боч.НВК; дог.41 25.11.2021 накл.11 25.11.2021; без ПДВ.
2021-11-29xxxxxxxxxxФОП Скрипець Ольга Миколаївна20899611061;3110;облад.та матер.довгостр.користування;; придбання пральної машини Бочеч.НВК; дог.SOM 3 26.11.2021 накл.5/308 475 26.11.2021; без ПДВ.
2021-11-2938747378ТОВ "Видавнича група"АС"5916611141;2210; попередня оплата перiодичних видань на 2022 рiк; дог.4208 22.11.2021 рах.3/49821/29 22.11.2021; без ПДВ.
2021-11-29xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович49900611061;2240; поточ.рем.каб.укр.мови Бочечкiвського НВК вЗагребля,10 Бочечки Кон.рн; дог.42 23.11.2021 акт КБ-2в КБ-3 25.11.2021; без ПДВ.
2021-11-29xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович11171611061;2240;Пот.рем.по улашт.металопласт.констр.(вхiдна група)Козацького НВК; дог.34 19.11.2021 акт КБ-2в КБ-3 22.11.2021; без ПДВ.
2021-11-26xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович1235610160;2240; за поточний ремонт автомобiля; дог.223 19.11.2021 акт 223 19.11.2021 без ПДВ.
2021-11-26xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович260,4611021;2240;Пот.рем.по улашт.металопласт.констр.(вхiдна група)Козацького НВК; дог.34 19.11.2021 акт КБ-2в КБ-3 22.11.2021; без ПДВ.
2021-11-26xxxxxxxxxxФОП Захарченко Лариса Григорiвна2850611021;2210; придбання матерiалiв для господ.цiлей( сiль таблетована); дог.200 22.11.2021 накл.ЕКВ 200 22.11.2021; без ПДВ.
2021-11-25xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович306,09611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.7 14.01.2021 накл. 15397 23.11.2021; без ПДВ .
2021-11-25xxxxxxxxxxФОП Поляченко В.В.5000615061;2210; придбання форми футбольної; дог.101 24.11.20212 накл.101 24.11.2021; без ПДВ..
2021-11-2538523259ДУ"Сумський ОЦКПХ МОЗ України"9013,37*;25010100;41848457;611021;2240; послуги лаб.-iнструм.дослiдж.;дог.103 23.11.2021 акт 103 23.11.2021; ПДВ- 1502,23.
2021-11-2538523259ДУ"Сумський ОЦКПХ МОЗ України"2722,99*;25010100;41848457;611021;2240; послуги з бактерiологiчного дослiдження; дог.5 23.02.2021 акт 904/5 23.11.2021; ПДВ - 453,83.
2021-11-25xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович892,66611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.7 14.01.2021 накл. 15397 23.11.2021; без ПДВ .
2021-11-24xxxxxxxxxxФОП Шумицька Я .О.3558611200;2210; придб засобiв навчання за рах.субв.на над.держ.пiдтр.особам з особливими осв.потребами дог.112 15.11.21 накл.112 15.11.2021; без ПДВ.
2021-11-24xxxxxxxxxxФОП Бондаренко Тетяна Василiвна9500611200;2210; придб засобiв нав-ння(стiл а тклмп. )за рах.субв.на над.держ.пiдтр.особам з особливими осв.потреб дог.91 22.11.21 накл.91 22.11.2021; без ПДВ.
2021-11-2441884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"98328,630611021;2273; за спожиту активну ел.енергiю у листопадi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/183006/1 вiд 23.11.2021; ПДВ - 16388,11..
2021-11-23xxxxxxxxxxФОП Кавелiна Iрина Микрлаївна1000614060;2210; придбання миючих засобiв та господарчих товарiв; дог.16 17.11.2021 накл.16.11.2021; без ПДВ.
2021-11-23xxxxxxxxxxФОП Обруч Л.I.113521182;2210; придбання засобiв для навчання (дидактичнi матерiали) по НУШ за рахунок субвенцiї; дог.7/33 18.11.2021 накл. 7/33 18.11.2021; без ПДВ.
2021-11-23xxxxxxxxxxФОП Обруч Л.I.10751182;2210; спiвфiнансування на придбання засобiв для навчання (дидактичнi матерiали) по НУШ; дог.7/33 18.11.2021 накл. 7/33 18.11.2021; без ПДВ.
2021-11-2241589304ТОВ"СПК"336,96611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.2 14.01.2021 накл. ПК00085977 18.11.2021; ПДВ -56,16 .
2021-11-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100091,22*;101;xxxx;xxxx; вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняних за вересень випл. у листопадi xxxx р .-1,5%;;;
2021-11-2223633156СФ ПАТ Приватбанк32490,82xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за вересень випл. у листопадi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-11-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001094,63*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за вересень випл. у листопадi xxxx р. -18%;;;
2021-11-22xxxxxxxxxxФОП Головацька Рiта Володимирiвна20285,1611061;2210; придбання стiльцiв для Козацького НВК; дог.32 18.11.2021 накл.32 18.11.2021; без ПДВ.
2021-11-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi607,1*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на лiкарнянi за вересень, виплачених у листопадi 2021 ;;;
2021-11-2241589304ТОВ"СПК"3934611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.3 14.01.2021 накл. ПК00085975 18.11.2021; ПДВ - 655,67 .
2021-11-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi6801,77*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на лiкарнянi за вересень, виплачених у листопадi 2021 ;;;
2021-11-2241589304ТОВ"СПК"5981,29611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.2 14.01.2021 накл. ПК00085977 18.11.2021; ПДВ - 996,88 .
2021-11-2241589304ТОВ"СПК"4107,49611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.1 14.01.2021 накл. ПК00085976 18.11.2021; ПДВ - 684,58 .
2021-11-2241589304ТОВ"СПК"1075,43611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.8 08.02.2021 накл. ПК00085978 18.11.2021; ПДВ - 179,24 .
2021-11-2241589304ТОВ"СПК"1925,39611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.1 14.01.2021 накл. ПК00085976 18.11.2021; ПДВ - 320,90 .
2021-11-1923633156СФ ПАТ Приватбанк9400611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001336*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-11-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1624,26*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. листопада 2021 ;;;
2021-11-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ73,83611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-1923633156СФ ПАТ Приватбанк5862,92611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000110,25*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-11-1926270375НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської областi2414,4*;635949;1660030;41848457;611021;2282; за функц.навч у сферi цивiльн захисту з вид.док.про освiту; дог.352-ФН 17.11.2021 акт 352-ФН 17.11.2021; ПДВ-402,40.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002072*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-11-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi30380*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. листопада 2021 ;;;
2021-11-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ1381611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-1923633156СФ ПАТ Приватбанк109800611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010024847*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-11-1923633156СФ ПАТ Приватбанк7300614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2020*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. листопада 2021 ;;;
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000138*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-11-1941663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської92614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001670*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-11-1941602230ТОВ "КРЕО СIНЕРЖI"108000611061;3110;обладнання та предмети довгострокового користування;iнтерактивна панель з програмною прод.; дог.1 08.11.2021 накл.801 16.11.2021;ПДВ - 18000,00.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100597*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-11-1923633156СФ ПАТ Приватбанк2637,08611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ33,17611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100049,75*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-11-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi729,74*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. листопада 2021 ;;;
2021-11-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4510*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. листопада 2021 ;;;
2021-11-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ205610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000308*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003687*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-11-1923633156СФ ПАТ Приватбанк16300610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006150*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-11-1923633156СФ ПАТ Приватбанк27000614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000510*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-11-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2480*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. листопада 2021 ;;;
2021-11-1941663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської340614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-1923633156СФ ПАТ Приватбанк7000611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000132*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-11-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ88611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001580*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-11-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1936*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. листопада 2021 ;;;
2021-11-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ119611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002153*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-11-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2607*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. листопада 2021 ;;;
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000178*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-11-1923321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"2600611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-1923633156СФ ПАТ Приватбанк138500611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. листопада 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi39050*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. листопада 2021 ;;;
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002665*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. листопада 2021р .-1,5%;;;
2021-11-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010031960*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. листопада 2021 р. -18%;;;
2021-11-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ1775611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. листопада 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-18xxxxxxxxxxФОП Змислiнський А.П.280610160;2240; заправка та ремонт картриджу; дог.233 16.11.2021 акт 233 16.11.2021; без ПДВ.
2021-11-18xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович9397611021;2210;за придбання запчастин для шкiльних автобусiв; дог.162 11.11.2021 накл.162 11.11.2021; без ПДВ.
2021-11-18xxxxxxxxxxФОП Сукач Вiктор Олекс iйович7115611021;2210;за придбання запчастин для шкiльних автобусiв; дог. 11/11 11.11.2021 накл.1137 11.11.2021; без ПДВ.
2021-11-18xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович8731611021;2210;за придбання запчастин для шкiльних автобусiв; дог. 205 17.11.2021 накл.205 17.11.2021; без ПДВ.
2021-11-1802007532КНПКМР"Конот.ЦРЛ iм.ак.М.Даивдова"10333,2611021;2240;;за медичний огляд працiвникiв; дог.5 16.11.2021 акт 5 16.11.2021; без ПДВ.
2021-11-18xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович17229,23611021;2240;поточ.рем.сист.вентиляцiї харчоблока Козацьке НВК; дог.35 15.11.2021 акт КБ-2в КБ-3 17.11.2021; без ПДВ.
2021-11-18xxxxxxxxxxФОП Присiкайло Оксана Дмитрiвна1047611021;2210;за придбання запчастин для шкiльних автобусiв; дог. 11 11 11.11.2021 накл. 503 11.11.2021; без ПДВ.
2021-11-18xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович21498,96611021;2240;поточ.рем.сист.вентиляцiї харчоблока Бочечки НВК; дог.36 15.11.2021 акт КБ-2в КБ-3 17.11.2021; без ПДВ.
2021-11-1841848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ2759,54Фінансування для надання допомоги по вагітності та пологах КЕКВ xxxx *заява №xxxx 27.09.xxxx зг.ел. реєстру № 26
2021-11-1723638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"840,17611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.5 14.01.2021 накл. 00321920 15.11.2021; ПДВ - 140,03 .
2021-11-17xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович234,62611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.7 14.01.2021 накл. 13609 15.11.2021; без ПДВ .
2021-11-1723638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"1960,33611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.5 14.01.2021 накл. 00321920 15.11.2021; ПДВ - 326,72 .
2021-11-1141848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ6081,27Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 21.09.xxxx зг.ел. реєстру № 21
2021-11-10xxxxxxxxxxФОП Кавелiна Iрина Микрлаївна496,5614060;2210; придбання подарункових наборiв до Дня вчителя; дог.15 08.11.2021 накл.15 08.11.2021; без ПДВ.
2021-11-10xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.5000617691;2210; придбання подарункових наборiв для Духанiвського БК ; дог.49 03.11.2021 накл.49 03.11.2021; без ПДВ.
2021-11-1041589304ТОВ"СПК"685,03611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.21 08.02.2021 накл.ПК00079159 03.11.2021; ПДВ - 114,17.
2021-11-1041589304ТОВ"СПК"1825,66611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог. 4 14.01.2021 накл.ПК00079160 03.11.2021; ПДВ - 304,28.
2021-11-1041589304ТОВ"СПК"23053,07611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.21 08.02.2021 накл.ПК00079159 03.11.2021; ПДВ - 3842,18.
2021-11-10xxxxxxxxxxФОП Зенченко Iгор Вiкторович10000611021;2240;за iнженерно-консультацiйнi послуги з питань проведення процедури закупiвель; дог.3 09.03.2021 акт 24 08.11.2021; без ПДВ.
2021-11-1041589304ТОВ"СПК"1601,28611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог. 4 14.01.2021 накл.ПК00079160 03.11.2021; ПДВ - 266,88.
2021-11-1023633156СФ ПАТ Приватбанк1863,9611021;2250; плата за вiдрядження за серпень-жовтень 2021;зг.реєстру звiтiв про використання коштiв № 5 вiд 09.11.2021.
2021-11-1031499377ПП "РОНА-ОПТ"1554,49614060;2210; придбання миючих засобiв для Козацького та Бочечкiвського БК; дог.26 03.11.2021 накл.303 К 03.11.2021; ПДВ - 259,08.
2021-11-0841663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської500,04614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-0802671017Конотопська ТОПП ОНУ190,57611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-0843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4188,5*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-11-0823633156СФ ПАТ Приватбанк15143,66611141 ; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000285,35*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-11-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003437,23*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-11-0823633156СФ ПАТ Приватбанк29889,61610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000750,06*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-11-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101007131,99*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-11-0843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi10650,83*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-11-0843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi8221,31*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-11-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000561,04*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-11-0802671017Конотопська ТОПП ОНУ373,71610160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-0823633156СФ ПАТ Приватбанк41621,7614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006545,22*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-11-0523633156СФ ПАТ Приватбанк2338,37611200; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010039772,07*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-11-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ2314,8611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi52601,67*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110003472,23*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-11-0523633156СФ ПАТ Приватбанк181324,12611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003053,51*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-11-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ170,04611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000550,48*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-11-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ367,32611070; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006618,65*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-11-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi8076,92*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-11-0523633156СФ ПАТ Приватбанк29194,99611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000255,54*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-11-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3740,63*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-11-0523633156СФ ПАТ Приватбанк13523,75611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002189,19*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000199,12*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-11-0541663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської132,76614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3580,49*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-11-0523633156СФ ПАТ Приватбанк11272,46614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0523633156СФ ПАТ Приватбанк6072,98611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001375,01*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-11-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ76,39611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000114,58*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-11-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1680,57*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-11-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ4264,63611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-0523633156СФ ПАТ Приватбанк337164,52611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi647,11*;101;41848457;611200;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-11-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi87488,29*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-11-0523321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"6246,46611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110006397,52*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010076991,86*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100044,13*;101;41848457;0611200; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-11-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100529,46*;101;41848457;0611200; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-11-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ29,42611200; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-11-0422978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"200611021;2240; за послуги доступу до мережi Iнтернет за жовтень 2021р.; дог. 11623/2021 29.012021 акт 2221 01.11.2021; ПДВ - .33,33.
2021-11-04xxxxxxxxxxФОП Зенченко Iрина Василiвна7105,26611061;3132; за авт нагляд" Кап.рем. облаш.вхiд.групи та панд.Бочеч. НВК за адр..в.Загр,10с.Боч.,Конот.рн;дог.1 12.08.2021; акт 6 29.10.21 без ПДВ.
2021-11-04xxxxxxxxxxФОП Зенченко Iгор Вiкторович4340,2611061;3132; конс.посл." Кап.рем. облаш.вхiд.групи та панд.Бочеч. НВК за адр..в.Загр,10с.Боч.,Конот.рн;дог.1 13.08.2021; акт 21 29.10.21 без ПДВ.
2021-11-0434678023ПП"Будстиль-ЛТД"124611611061;3132; за вик. роб." Кап.рем. облаш.вхiд.групи та пандБочеч НВК за адр..в.Загр,10с.Боч.,Кон.рн;д.4 28.07.21 зi змiн. акт КБ-2в КБ-3 29.10.21 без ПДВ.
2021-11-04xxxxxxxxxxФОП Кушнарьова Олена Лоранiвна49980611061;2210; придбання обладнання для харчоблокiв Бочечкiвського та Козацького НВК; дог.КУ- АК000314 13.10.2021 накл.КУ-АК000314 01.01.2021; без ПДВ.
2021-11-0437970404ГУК Сум.обл./Попiвська СТГ/22012700110*;22012700;41848457;2800; плата за надання витягу з ЄДР.
2021-11-0434135237ПП"Кролевець електросервiс"5368,66611021;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за жовтень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 519 27.10.2021;без ПДВ.
2021-11-0422978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1200611021;2240; за послуги доступу до мережi Iнтернет за жовтень 2021р.; дог. 11623/2021 29.01.2021 акт 2221 01.11.2021; ПДВ - 200,00.
2021-11-0437970404ГУК Сум.обл/Попiвська СТГ/22010300680*;22010300;41848457;2800; адмiн.збiр за проведення держ.реєстрацiї юросiб,фiз.осiб -пiдприємцiв та громадськиї формувань.
2021-11-0434135237ПП"Кролевець електросервiс"501,346114060;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за жовтень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 519 27.10.2021;без ПДВ.
2021-11-0205408289СумДУ600610160;2282; навчання та перевiрка знань"Правил ТЕТУМ" з видачею свiдоцтва ;; дог.253 - К 30.08.2021 акт 26.10.2021; без ПДВ.
2021-11-0241589304ТОВ"СПК"1421,04611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.8 08.02.2021 накл.ПК00075347 28.10.2021; ПДВ - 236,84.
2021-11-0223633156СФ ПАТ Приватбанк7128,38611021;2250; плата за вiдрядження за серпень -;жовтень 2021;зг.реєстру звiтiв про використання коштiв № 4 вiд 27.10.2021.
2021-11-0141848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ24835,86Фінансування для надання допомоги по вагітності та пологах КЕКВ xxxx *заява №xxxx 10.09.xxxx зг.ел. реєстру № 03
2021-10-2823633156СФ ПАТ Приватбанк387,8610160;2250; плата за вiдрядження за серпень 2021;зг.реєстру звiтiв про використання коштiв № 2 вiд 27.10.2021.
2021-10-28xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович28923,4611061;2240; за виконанi роботи по об"єкту"Поточ.рем.туалету перш.повер.Козацького НВК"; дог.1 20.09.2021 акт КБ-2в КБ-3 26.10.2021;без ПДВ.
2021-10-2737785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"4419,020614060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у жовтнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090046568336 вiд 20.10.2021; ПДВ - 736,50.
2021-10-27xxxxxxxxxxФОП Карпова Надiя Федорiвна1300611021;2220; придбання виробiв медичного призначення; дог.КН-9-11 25.10.2021 накл.КН-9-11 25.10.2021; без ПДВ.
2021-10-27xxxxxxxxxxФОП Карпова Надiя Федорiвна3200611021;2220; придбання виробiв медичного призначення; дог.КН-9-9 25.10.2021 накл.КН-9-9 25.10.2021; без ПДВ.
2021-10-27xxxxxxxxxxФОП Карпова Надiя Федорiвна810611021;2220; придбання виробiв медичного призначення; дог.КН-9-10 25.10.2021 накл.КН-9-10 25.10.2021; без ПДВ.
2021-10-2741884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"50462,320611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у жовтнii 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257168928/1 вiд 21.10.2021; ПДВ - 8410,39..
2021-10-2737785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"15167,120611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у жовтнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090046568336 вiд 20.10.2021; ПДВ - 2527,86.
2021-10-2741884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"2272,880614060;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у жовтнii 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257168928/1 вiд 21.10.2021; ПДВ - 378,81..
2021-10-2543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1624,26*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.115611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 13 24.05.2021 накл.1926 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1977,43611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл.1915 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.658,8611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 24.05.2021 накл.1918 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.337,86611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 29 24.05.2021 накл.1923 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-2523050874ТОВ "Сигмус"71300611021;2210; придбання дизпалива та бензину; дог.1 03.03.2021 зi змiнами накл.40 21.10.2021; ПДВ - 11883.33/.
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.24611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 11 24.05.2021 накл.1925 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.8611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 24.05.2021 накл.1921 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.29,03611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 26 24.05.2021 накл.1920 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.116611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 24.05.2021 накл.1922 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.41,51611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 24.05.2021 накл.1917 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.983,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 24.05.2021 накл.1919 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.85,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 24.05.2021 накл.1916 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.713611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 10 24.05.2021 накл.1924 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.440611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 12 24.05.2021 накл.1927 18.10.2021; без ПДВ .
2021-10-25xxxxxxxxxxФОП Бiркун Сергiй Олександрович44350611061;2210; придбання меблiв для Бочечкiвського та Козацького НВК; дог.33 21.10.2021 накл.33 21.10.2021; без ПДВ.
2021-10-2241589304ТОВ"СПК"2354,63611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.1 14.01.2021 накл.ПК00075345 13.10.2021; ПДВ - 392,44.
2021-10-2241589304ТОВ"СПК"6353,23611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.1 14.01.2021 накл.ПК00075345 13.10.2021; ПДВ -1058,87.
2021-10-2223638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"4628,57611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.5 14.01.2021 накл.00306253 13.10.2021; ПДВ - 771,43.
2021-10-22xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович1234,36611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.7 14.01.2021 накл. 12143 13.10.2021; без ПДВ.
2021-10-2241589304ТОВ"СПК"4720,8611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.3 14.01.2021 накл.ПК00075344 13.10.2021; ПДВ - 786,80.
2021-10-2241663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської1421,04611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.8 08.02.2021 накл.ПК00075347 13.10.2021; ПДВ - 236,84.
2021-10-2241589304ТОВ"СПК"7829,74611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.2 14.01.2021 накл.ПК00075346 13.10.2021; ПДВ - 1304,96.
2021-10-2200992935ДП"Конотопське лiсове господарство"158962,94611021;2275; част за деревину дров"яну; дог. 1 22.09.2021 накл. СМ-131134-00553 18.10.2021; ПДВ - 26493,82.
2021-10-22xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович1466,94611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.7 14.01.2021 накл.12959 13.10.2021; без ПДВ.
2021-10-2223633156СФ ПАТ Приватбанк28635,61xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за серпень випл. у жовтнi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-10-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100070,81*;101;xxxx;xxxx; вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняних за серпень випл. у жовтнi xxxx р .-1,5%;;;
2021-10-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100849,64*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за серпень випл. у жовтнi xxxx р. -18%;;;
2021-10-2223638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"757,93611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.5 14.01.2021 накл.00306253 13.10.2021; ПДВ - 126,32.
2021-10-2241589304ТОВ"СПК"1010,88611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.2 14.01.2021 накл.ПК00075346 13.10.2021; ПДВ - 168,48.
2021-10-2241589304ТОВ"СПК"39,34611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.3 14.01.2021 накл.ПК00075344 13.10.2021; ПДВ - 6,56.
2021-10-22xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович279,18611021;2230; придбання продуктiв харчування ; дог.7 14.01.2021 накл.12959 13.10.2021; без ПДВ.
2021-10-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100597*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-10-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100049,75*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-2202671017Конотопська ТОПП ОНУ33,17611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi729,74*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-10-2223633156СФ ПАТ Приватбанк2637,08611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-2200992935ДП"Конотопське лiсове господарство"35681,33614060;2275;за деревину дров"яну; дог. 1 22.09.2021 накл. СМ-131134-00553 18.10.2021; ПДВ - 5946,89.
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001667*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-10-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi8330,91*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-10-2141663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської340614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006150*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-10-2123633156СФ ПАТ Приватбанк27000614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000510*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-2123633156СФ ПАТ Приватбанк13300610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002983*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-10-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3674*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-10-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ167610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000250*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-2123321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"2600611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002677*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi39270*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010032138*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-10-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ1785611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-2123633156СФ ПАТ Приватбанк139300611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-2123633156СФ ПАТ Приватбанк7000614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-2141663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської88614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000132*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1936*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001580*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110001752*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-2123633156СФ ПАТ Приватбанк92800611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi26351,42*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010021080*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-10-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ1168611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000110,25*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-2123633156СФ ПАТ Приватбанк5862,92611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001336*;101;41848457;0611160 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-10-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ73,83611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-2123633156СФ ПАТ Приватбанк7400611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ93611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001667*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.жовтня 2021 р. -18%;;;
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000140*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ93611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2050*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-10-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2050*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. жовтня 2021 ;;;
2021-10-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000140*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. жовтня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-2123633156СФ ПАТ Приватбанк7400611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. жовтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-1934678023ПП"Будстиль-ЛТД"143,7611061;3132; за вик. роб." Кап.рем. облаш.вхiд.групи та панд.Бочеч. НВК за адр..в.Загр,10с.Боч.,Конот.рн;дог.4 28.07.2021; акт КБ-2в КБ-3 07.10.21 без ПДВ.
2021-10-19xxxxxxxxxxФОП Зенченко Iгор Вiкторович2064611061;3132; конс.посл." Кап.рем. облаш.вхiд.групи та панд.Бочеч. НВК за адр..в.Загр,10с.Боч.,Конот.рн;дог.1 13.08.2021; акт 17 13.10.21 без ПДВ.
2021-10-1934678023ПП"Будстиль-ЛТД"91240611061;3132; за вик. роб." Кап.рем. облаш.вхiд.групи та панд.Бочеч. НВК за адр..в.Загр,10с.Боч.,Конот.рн;дог.4 28.07.2021; акт КБ-2в КБ-3 13.10.21 без ПДВ.
2021-10-19xxxxxxxxxxПП Бiлецький С.А.12299614060;3110;облад.та пред.довгострок.користування;насос для опал БК С.Бочечки; дог.36 07.10.2021 накл.36 07.10.2021; без ПДВ.
2021-10-1343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi64680*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на винагороду у жовтнi 2021 ;;;
2021-10-1343776484ТОВ "Шкiльне обладнання"113206611181;3110;облад.та пред.довгостр.користування; мультимедiйне обладнання;дог.1 17.09.2021 накл.1 07.10.2021; ПДВ - 18867,67.
2021-10-1343776484ТОВ "Шкiльне обладнання"76994611182;3110;облад.та пред.довгостр.користування; мультимедiйне обладнання;дог.1 17.09.2021 накл.1 07.10.2021; ПДВ - 12832,33.
2021-10-13xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович66634,99611061;2240; за виконанi роботи по об"єкту"Поточ.рем.туалету перш.повер.Козацького НВК"; дог.1 20.09.2021 акт КБ-2в КБ-3 12.10.2021;без ПДВ.
2021-10-1337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010052684*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. винагороди у жовтнi 2021 р. -18%;;;
2021-10-1302671017Конотопська ТОПП ОНУ2940611031; 2111; профвнески iз винагороди у жовтнi 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-1323321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"4949611031; 2111;Перераховано на картки винагороду у жовтнi 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-1337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110004410*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз винагороди у жовтнi 2021р .-1,5%;;;
2021-10-1323633156СФ ПАТ Приватбанк229017611031; 2111;Перераховано на картки винагороду у жовтнi 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-1341848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ24835,86Фінансування для надання допомоги по вагітності та пологах КЕКВ xxxx *заява №xxxx 18.08.xxxx зг.ел. реєстру № 16
2021-10-12xxxxxxxxxxФОП Бiлошапка Євгенiй Iванович41400611061;3110; обладнання i предмети довгостр. користування; прид. БФП для Бочечк.та Козацького НВК; дог350 05.10.2021 накл.РН-0000350 05.10.2021;без ПДВ.
2021-10-11xxxxxxxxxxФОП Бадай Iрина Олександрiвна17525611061;2210;придбання сантехнiки для санвузла Козацького НВК; дог.40 07.10.2021 накл.40 07.10.2021; без ПДВ.
2021-10-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003791,19*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-10-08xxxxxxxxxxФОП Москаленко Юрiй Олексiйович5326,1611061;2210; придбання лiнолеуму та будматерiалiв для Козацького НВК; дог.103913 05.10.2021 накл. 103913 05.10.2021; без ПДВ.
2021-10-08xxxxxxxxxxФОП Божко Володимир Миколайович5775611061;2210; придбання холодильника для Бочечкiвського НВК; дог.101 05.10.2021 накл. 101 05.10.2021; без ПДВ.
2021-10-08xxxxxxxxxxФОП Бiлошапка Євгенiй Iванович2450611061;2210; придбання ламiнатора Бочечкiвський НВК; дог.351 05.10.2021 накл.РН- 0000351; без ПДВ.
2021-10-08xxxxxxxxxxПП Бiлецький С.А.12299614060;3110; облад.та пред.довгостр.корист.; придбання насоса дл опалення Бочечкiвський БК; дог.,6 29.09.2021 накл.36 29.09.2021; без ПДВ.
2021-10-0843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4649,58*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. вересня 2021 ;;;
2021-10-0802671017Конотопська ТОПП ОНУ211,35611070; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-0823633156СФ ПАТ Приватбанк16815,38611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000316,52*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-0723633156СФ ПАТ Приватбанк8736,78614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004694,32*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-10-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000479,49*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3678,49*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. вересня 2021 ;;;
2021-10-0723633156СФ ПАТ Приватбанк26472,39614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0741663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської319,66614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-07xxxxxxxxxxФОП Кавелiна Iрина Миколаївна454,5614060;2210; при дбання фарби та радiотоварiв для Бочечкiвського БК; дог.5 04.10.2021 накл.5 04.10.2021;без ПДВ.
2021-10-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi45850,8*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41 % на з/п за 2 пол. вересня 2021 ;;;
2021-10-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ1928,11611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010033273,3*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-10-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002891,7*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-0723633156СФ ПАТ Приватбанк154720,25611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0741663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської107,12614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001707,36*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-10-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000160,68*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3016,63*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. вересня 2021 ;;;
2021-10-0623633156СФ ПАТ Приватбанк4157,16611200; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ256,19610160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-0623633156СФ ПАТ Приватбанк20603,98610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5636,47*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. вересня 2021 ;;;
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004375,9*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000384,25*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi147603,95*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41 % на з/п за 2 пол. вересня 2021 ;;;
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100010497,38*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-0623633156СФ ПАТ Приватбанк549984,78611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100125977,36*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-10-0623321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"6333,38611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ6997,89611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ52,28611200; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1150,4*;101;41848457;611200;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. вересня 2021 ;;;
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100941,23*;101;41848457;0611200; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100078,45*;101;41848457;0611200; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ91,98611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2022,37*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. вересня 2021 ;;;
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001659,68*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000137,98*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-0623633156СФ ПАТ Приватбанк7308,61611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ121,97611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002187,58*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000182,47*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2683,49*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. вересня 2021 ;;;
2021-10-06xxxxxxxxxxФОП Янчук Людмила Iванiвна1407611141;2210; придбання канцтоварiв; дог.173 29.09.2021 накл.173 29.09.2021; без ПДВ.
2021-10-0623633156СФ ПАТ Приватбанк9705,67611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000307,1*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-10-0623633156СФ ПАТ Приватбанк16276,45611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-10-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003685,24*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-10-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4501,42*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. вересня 2021 ;;;
2021-10-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ204,74611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-10-0441848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ4720,2Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 11.08.xxxx зг.ел. реєстру № 01
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.110,89611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл.1935 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1316,23611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл.1935 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.617,32611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 24.05.2021 накл.1938 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1326,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 24.05.2021 накл.1939 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-0441884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"18499,280611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у вереснi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257155985/1/1 вiд 27.09.2021; ПДВ - 3083,21 .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.174611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 24.05.2021 накл.1942 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1081611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 10 24.05.2021 накл.1944 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.36611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 11 24.05.2021 накл.1945 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.343,53611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 9 24.05.2021 накл.1943 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.93,1611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 24.05.2021 накл.1936 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.68,26611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 24.05.2021 накл.1937 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.69611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 13 24.05.2021 накл.1946 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.499611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 12 24.05.2021 накл.1947 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-04xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.75,25611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 6 24.05.2021 накл.1940 23.09.2021; ,без ПДВ .
2021-10-0441884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"19091,550614060;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у вереснi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257155985/1/1 вiд 27.09.2021; ПДВ - 3181,92 .
2021-09-30xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.10000617691;2210;за придбання подарункових наборiв до Дня Села с. Хижки ;дог.36 27.09.2021 накл.36 27.09.2021; без ПДВ.
2021-09-3042845200ТОВ "СIВЕРЗЕМ"23000611021;2240;за виготовлення проектiв землеустрою; дог.99 27.09.2021 акт 99 27.09.2021; без ПДВ.
2021-09-30xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.3233,1617691;2210;за придбання подарункових наборiв до Дня Села с. Сахни ;дог.46 27.09.2021 накл.46 27.09.2021; без ПДВ.
2021-09-30xxxxxxxxxxФОП Янчук Людмила Iванiвна8500617691;2210;за придбання канцтоварiв для подарункових наборiв до Дня Села с.Бочечки;дог.135 27.09.2021 накл.135 27.09.2021; без ПДВ.
2021-09-28xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович40953611061;2240; аванс по об."Поточ.рем.туалету першого поверху Коз.НВК";дог.1 20.09.2021 рах.26 24.09.2021; без ПДВ.
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"493,39611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл.ПК00067586 20.09.2021; ПДВ - 493,39 .
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"1634,56611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл.ПК00067296 20.09.2021; ПДВ - 272,43 .
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"463,32611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл.ПК00067297 20.09.2021; ПДВ - 77,22 .
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"209,71611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл.ПК00067585 20.09.2021; ПДВ - 34,95 .
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"878,65611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл.ПК00067586 20.09.2021; ПДВ - 146,44 .
2021-09-2437785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"8409,230611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у вереснi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090045261024 вiд 17.09.2021; ПДВ - 1401,54.
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"2433,51611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл.ПК00067299 20.09.2021; ПДВ - 405,58 .
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"7122,61611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл.ПК00067585 20.09.2021; ПДВ - 1187,10 .
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"1416,24611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 14.01.2021 накл.ПК00067295 20.09.2021; ПДВ - 236,04 .
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"3111,28611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл.ПК00067297 20.09.2021; ПДВ - 518,55 .
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"78,68611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 14.01.2021 накл.ПК00067295 20.09.2021; ПДВ - 13,11 .
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"38,4611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 08.02.2021 накл.ПК00067298 20.09.2021; ПДВ - 6,40 .
2021-09-2437785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"8678,450614060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у вереснi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090045261024 вiд 17.09.2021; ПДВ - 1446.41.
2021-09-24xxxxxxxxxxФОП Захарченко Лариса Григорiвна1451,5611061;2210; придбання сантехнiки для харчоблоку Бочечкiвського НВК;дог.145 20.09.2021 накл.ЕКВ145 20.09.2021; без ПДВ.
2021-09-24xxxxxxxxxxФОП Борисенко Василь Миколайович49500611061;2210; придбання металопластикової конструкцiї(вхiдна група); дог.28 23.09.2021 накл.10 23.09.2021; без ПДВ.
2021-09-24xxxxxxxxxxФОП Москаленко Юрiй Олексiйович7366,4611061;2210; придбання будматерiалiв для Бочечкiвського НВК;дог.905 20.09.2021 накл.101446 20.09.2021; без ПДВ.
2021-09-24xxxxxxxxxxФОП Бiркун Сергiй Олександрович13950611061;2210; придбання меблiв для онов.матер.техн.бази Бочечкiвського НВК; дог.30 20.09.2021 накл.30 20.09.2021; без ПДВ.
2021-09-24xxxxxxxxxxФОП Валовий Михайло Васильович4290611061;2210; придбання вхiдних дверей для Бочечкiвського НВК;дог.469 20.09.2021 накл.1355 20.09.2021; без ПДВ.
2021-09-2441589304ТОВ"СПК"384,13611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 08.02.2021 накл.ПК00067298 20.09.2021; ПДВ - 384,13 .
2021-09-2423050874ТОВ "Сигмус"67850611021;2210;за дизпаливо та бензин; дог.1 03.03.2021 накл.62 21.09.2021; ПДВ - 11308,33.
2021-09-2323633156СФ ПАТ Приватбанк5000611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-2337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001142*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-09-2337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100095*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-2343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1386*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. вересня 2021 ;;;
2021-09-2302671017Конотопська ТОПП ОНУ63611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi6600*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. вересня 2021 ;;;
2021-09-2202671017Конотопська ТОПП ОНУ1791611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010032223*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-09-2223633156СФ ПАТ Приватбанк139800611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002686*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-2223321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"2600611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi39400*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. вересня 2021 ;;;
2021-09-22xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович229,56611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 11410 15.09.2021; без ПДВ .
2021-09-2223638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"591,38611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 14.01.2021 накл. 289453 15.09.2021; ПДВ - 98,56 .
2021-09-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1552*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. вересня 2021 ;;;
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000105*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-2223633156СФ ПАТ Приватбанк5598611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001267*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-09-2202671017Конотопська ТОПП ОНУ70611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2900*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. вересня 2021 ;;;
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000402*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-2241663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської268614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004772,03*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-09-2231835834МIР ТВЦ"ВЕЖА"4669614060;2240;за зйомку, монтаж та трансляцiю передачi;дог.90 17.09.2021 акт 90 17.09.2021; без ПДВ.
2021-09-2223633156СФ ПАТ Приватбанк21357,97614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-2202671017Конотопська ТОПП ОНУ300610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101005433,92*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-09-2223633156СФ ПАТ Приватбанк23816,08610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000450*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5764*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. вересня 2021 ;;;
2021-09-22xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович300614030;2210;придбання канцтоварiв для Козацької бiблiотеки; дог.115 17.09.2021 накл.115 17.09.2021; без ПДВ.
2021-09-2241663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської262614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000393*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004732,49*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-09-2223633156СФ ПАТ Приватбанк20812,51614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-2202671017Конотопська ТОПП ОНУ53611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100967*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-09-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1166*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. вересня 2021 ;;;
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100080*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-2223633156СФ ПАТ Приватбанк4200611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-2202671017Конотопська ТОПП ОНУ180611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi388*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. вересня 2021 ;;;
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100027*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100313*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-09-2223633156СФ ПАТ Приватбанк1402611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110001610*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1пол. вересня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-2205408289СумДУ1800611021;2282; навчання та перевiрка знань"Правил ТЕТУМ" з видачею свiдоцтва ;; дог.252-К 30.08.2021 акт 15.09.2021; без ПДВ.
2021-09-2223633156СФ ПАТ Приватбанк85300611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. вересня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi23600*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. вересня 2021 ;;;
2021-09-2202671017Конотопська ТОПП ОНУ1073611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. вересня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010019317*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.вересня 2021 р. -18%;;;
2021-09-2123638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"286,96611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 14.01.2021 накл. 289453 15.09.2021; ПДВ - 47,83 .
2021-09-21xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович1706,86611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 11410 15.09.2021; без ПДВ .
2021-09-16xxxxxxxxxxФОП Янчук I.О.1560610160;2210; придбання рамок А4;дог.351 13.09.2021 накл.351 13.09.2021; без ПДВ.
2021-09-16xxxxxxxxxxФОП Москаленко Юрiй Олексiйович8564,6614060;2210; придбання будiвельних матерiалiв та дверей для Бочечкiвського БК;дог.5 13.09.2021 накл.99463 13.09.2021; без ПДВ.
2021-09-16xxxxxxxxxxФОП Валовий Є.М.21000611061;2210; придбання стiльцiв для вчителiв Бочечки НВК;дог.156 13.,9.2021 накл.341 13.09.2021; без ПДВ.
2021-09-16xxxxxxxxxxФОП Москаленко Юрiй Олексiйович4142,8611061;2210;Придбання дверей та комплектуючих для каб.психолога Бочечки НВК; дог.822 13.09.2021 накл.92371 13.09.2021;без ПДВ.
2021-09-1638523259ДУ"Сумський ОЦКПХ МОЗ України"2722,99*;25010100;611021;2240; плата за послуги з ,бактерiологiчного дослiдження; дог.5 23.02.2021 зi змiнами акт 751/5 13.09.2021;ПДВ- 453,83.
2021-09-16xxxxxxxxxxЛевченко Микола Олексiйович600xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxxзi змiнами, Левченко Микола Олексiйович, IПН - xxxx.
2021-09-16xxxxxxxxxxНесвiдомiн Арсенiй Васильович600xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx зi змiнами, Несвiдомiн Арсенiй Васильович, IПН - xxxx.
2021-09-16xxxxxxxxxxКолошина Євгенiя Сергiївна600xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx зi змiнами , Колошина Євгенiя Сергiївна, IПН - xxxx.
2021-09-1638523259ДУ"Сумський ОЦКПХ МОЗ України"3290,4*;25010100;611021;2240; плата за послуги з дератизацiї та дезинсекцiї; дог.17/5 23.02.2021 акт 205/5 13.09.2021;ПДВ- 548,40.
2021-09-16xxxxxxxxxxКолошин Микола Сергiйович600xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx зi змiнами , Колошин Микола Сергiйович, IПН - xxxx.
2021-09-1041663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської423,47614060; 2111; профвнески iз вiдп. за вересень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-1037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000635,19*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз вiдпуск. за вересень 2021р .-1,5%;;;
2021-09-1043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi9316,18*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на вiдп. за вересень 2021 ;;;
2021-09-1037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101007622,33*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. вiдпускних за вересень 2021 р. -18%;;;
2021-09-1023633156СФ ПАТ Приватбанк16876,87610160; 2111;Перераховано на картки вiдп. за вересень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-1037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000318,43*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз вiдпуск. за вересень 2021р .-1,5%;;;
2021-09-1002671017Конотопська ТОПП ОНУ212,29610160; 2111; профвнески iз вiдп. за вересень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-1037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003821,18*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. вiдпускних за вересень 2021 р. -18%;;;
2021-09-1043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4670,33*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на вiдп. за вересень 2021 ;;;
2021-09-1023633156СФ ПАТ Приватбанк33665,29614060; 2111;Перераховано на картки вiдп. за вересень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110003117,87*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-0723633156СФ ПАТ Приватбанк166693,24611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ2078,25611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-0741663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської161,32614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-0723633156СФ ПАТ Приватбанк13061,38614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002667,48*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-09-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4211,08*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. серпня 2021 ;;;
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000241,99*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000743,51*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi12326,04*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. серпня 2021 ;;;
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101007724,83*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-09-0723633156СФ ПАТ Приватбанк40604,48614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0741663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської495,69614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-0723633156СФ ПАТ Приватбанк138586,12611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010032262,54*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002688,59*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi52002,97*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. серпня 2021 ;;;
2021-09-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ1792,42611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-0723321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"3909,84611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002497,41*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за червень випл. у вереснi xxxx р. -18%;;;
2021-09-0723633156СФ ПАТ Приватбанк11168,97xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за червень випл. у вереснi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000208,12*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняних за червень випл. у вереснi xxxx р .-1,5%;;;
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100246,72*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-09-0723633156СФ ПАТ Приватбанк1089,736111160 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100020,57*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi301,56*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. серпня 2021 ;;;
2021-09-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ13,71611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010035932,08*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-09-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi46205,19*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. серпня 2021 ;;;
2021-09-0623633156СФ ПАТ Приватбанк4176,19611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1206,25*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. серпня 2021 ;;;
2021-09-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100082,24*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-0623633156СФ ПАТ Приватбанк4358,93611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ54,83611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100986,93*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-09-0623633156СФ ПАТ Приватбанк26572,76610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000501,26*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101005976,12*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-09-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi7344,48*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. серпня 2021 ;;;
2021-09-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ333,846110160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100096,25*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ64,17611070; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001155,02*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-09-0623633156СФ ПАТ Приватбанк5101,33611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-09-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1411,69*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. серпня 2021 ;;;
2021-09-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100954,86*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-09-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100078,93*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-09-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ52,63611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-09-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1151,34*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. серпня 2021 ;;;
2021-09-03xxxxxxxxxxФОП Зенченко Iгор Вiкторович3240611061;3132;за консульт.посл.в галузi буд.на об"Капрем.обл.вхiд.груп и та пан.Бочеч.НВК"; дог.1 13.08.2021 акт 9 02.09.2021; без ПДВ.
2021-08-2834135237ПП"Кролевець електросервiс"501,346114060;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за липень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 516 18.08.2021;без ПДВ.
2021-08-2822978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1200611021;2240; за послуги доступу до мережi Iнтернет за липень 2021р.; дог. 11623/2021 29012021 акт 1496 19.08.2021; ПДВ - 200,00.
2021-08-2822978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1200611021;2240; за послуги доступу до мережi Iнтернет за серпень 2021р.; дог. 11623/2021 29012021 акт 1739 27.08.2021; ПДВ - 200,00.
2021-08-2834135237ПП"Кролевець електросервiс"5368,666111021;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за липень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 516 18.08.2021;без ПДВ.
2021-08-2834135237ПП"Кролевець електросервiс"5368,666111021;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за серпень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 517 27.08.2021;без ПДВ.
2021-08-2834135237ПП"Кролевець електросервiс"501,346114060;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за серпень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 517 27.08.2021;без ПДВ.
2021-08-2741589304ТОВ"СПК"307,3611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 08.02.2021 накл. ПК00058020 20.08.2021; ПДВ- 51,22 .
2021-08-2741848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ13874,5Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 30.06.xxxx зг.ел. реєстру № 45
2021-08-2741589304ТОВ"СПК"126,36611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл. ПК00058019 20.08.2021; ПДВ- 21,06 .
2021-08-27xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович326,41611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 10108 20.08.2021; без ПДВ .
2021-08-2741589304ТОВ"СПК"3451611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл. ПК00058018 20.08.2021; ПДВ- 575,17 .
2021-08-2741589304ТОВ"СПК"230,83611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл. ПК00058602 20.08.2021; ПДВ- 38,47 .
2021-08-2731849779ПП"Вогнезахист"2210614060;2240; за послуги з перезарядки та ремонту вогнегасникiв; дог.344/к 17.08.2021 акт 115/к 17.08.2021;ПДВ - 368,33.
2021-08-2741589304ТОВ"СПК"1222,98611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 34 14.01.2021 накл. ПК00058605 20.08.2021; ПДВ- 203,83 .
2021-08-2702468575ТОВ"Конотопська мiська друкарня"155614060;2210; придбання театральних квиткiв для Духанiвського БК; дог.3 17.08.2021 накл.219 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-2741589304ТОВ"СПК"2071,31611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл. ПК00058019 20.08.2021; ПДВ- 345,22 .
2021-08-27xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович242,35611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 10108 20.08.2021; без ПДВ .
2021-08-2741589304ТОВ"СПК"29611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл. ПК00058018 20.08.2021; ПДВ- 4,83 .
2021-08-2741589304ТОВ"СПК"983,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 14.01.2021 накл. ПК00058017 20.08.2021; ПДВ- 163,92 .
2021-08-2741589304ТОВ"СПК"4135,55611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл. ПК00058602 20.08.2021; ПДВ- 689,26 .
2021-08-2641884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"11075,220614060;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у серпнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/130537/1/1 вiд 17.08.2021; ПДВ - 1845.87 .
2021-08-2638487017Конотоп.мiжрайдержлаб.Держпродспоживсл159,22*;25010100;611021;2240; плата за послуги з бактерiологiчного дослiдж води.; дог.180 19.08.2021 акт 181 19.08.2021; без ПДВ.
2021-08-2637785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"1934,210611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у серпнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090043884561 вiд 17.08.2021; ПДВ - 322,37.
2021-08-2638487017Конотоп.мiжрайдержлаб.Держпродспоживсл4070,72*;25010100;611021;2240; плата за послуги з бактерiологiчного дослiдж води.; дог.180 19.08.2021 акт 180 19.08.2021; без ПДВ.
2021-08-2641884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"3566,870611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у серпнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/130537/1/1 вiд 17.08.2021; ПДВ - 594,4 8.
2021-08-2637785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"6005,770614060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у серпнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090043884561 вiд 19.08.2021; ПДВ - 1000.96.
2021-08-25xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.101,92611181;2210;спiвфiнансування;придбання засобiв навчання та облад,для учнiв почат.класiв НУШ; дог.30 17.08.2021 накл.30 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-25xxxxxxxxxxФОП Обруч Л.I.4267,28611182;2210;придбання засобiв навчання та облад,для учнiв почат.класiв НУШ; дог.7/16 17.08.2021 накл.7/16 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-25xxxxxxxxxxФОП Яненко Сергiй Вiкторович1140,64611182;2210;придбання засобiв навчання та облад,для учнiв почат.класiв НУШ; дог.1 17.08.2021 накл.ЯСКВТ456/42603 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-25xxxxxxxxxxФОП Обруч Л.I.3509,38611182;2210;придбання засобiв навчання та облад,для учнiв почат.класiв НУШ; дог.7/15 17.08.2021 накл.7/15 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-25xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.808,08611182;2210;придбання засобiв навчання та облад,для учнiв почат.класiв НУШ; дог.30 17.08.2021 накл.30 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-25xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.2706,62611182;2210;придбання засобiв навчання та облад,для учнiв почат.класiв НУШ; дог.29 17.08.2021 накл.29 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-25xxxxxxxxxxФОП Обруч Л.I.442,62611181;2210;спiвфiнансування;придбання засобiв навчання та облад,для учнiв почат.класiв НУШ; дог.7/15 17.08.2021 накл.7/15 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-25xxxxxxxxxxФОП Яненко Сергiй Вiкторович143,86611181;2210;спiвфiнансування;придбання засобiв навчання та облад,для учнiв почат.класiв НУШ; дог.1 17.08.2021 накл.ЯСКВТ456/42603 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-25xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.341,38611181;2210;спiвфiнансування;придбання засобiв навчання та облад,для учнiв почат.класiв НУШ; дог.29 17.08.2021 накл.29 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-25xxxxxxxxxxФОП Обруч Л.I.538,22611181;2210;спiвфiнансування;придбання засобiв навчання та облад,для учнiв почат.класiв НУШ; дог.7/16 17.08.2021 накл.7/16 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi23480*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. серпня 2021 ;;;
2021-08-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2110*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. серпня 2021 ;;;
2021-08-2041663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської96614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000144*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001760*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-08-2023633156СФ ПАТ Приватбанк7600614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-2002671017Конотопська ТОПП ОНУ4774,48611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110007161,73*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-2023321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"4400611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010085941,16*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-08-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi67860*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. серпня 2021 ;;;
2021-08-2023633156СФ ПАТ Приватбанк375170,46611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-20xxxxxxxxxxФОП Волкова Наталiя Iванiвна21784611181;2210;спiвфiнансування на придбання меблiв для початкових класiв НУШ; дог.НI-АК000205 16.08.2021 накл.НI-АК000205 19.08.2021; без ПДВ.
2021-08-20xxxxxxxxxxФОП Волкова Наталiя Iванiвна27674611182;2210; придбання меблiв для початкових класiв НУШ; дог.НI-АК000205 16.08.2021 накл.НI-АК000205 19.08.2021; без ПДВ.
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000202*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-2002671017Конотопська ТОПП ОНУ135610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002463*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-08-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2970*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. серпня 2021 ;;;
2021-08-2023633156СФ ПАТ Приватбанк10700610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101005630*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-08-2041663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської308614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000462*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-2023633156СФ ПАТ Приватбанк24400614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi6780*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. серпня 2021 ;;;
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000408*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-2002671017Конотопська ТОПП ОНУ272611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5990*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. серпня 2021 ;;;
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004888,42*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-08-2023633156СФ ПАТ Приватбанк21631,58611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010019251,65*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.серпня 2021 р. -18%;;;
2021-08-2002671017Конотопська ТОПП ОНУ1067611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. с ерпня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110001600*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. серпня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-2023633156СФ ПАТ Приватбанк84781,35611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.серпня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-1931849779ПП"Вогнезахист"7195611021;2240; за послуги з перезарядки та ремонту вогнегасникiв; дог.345/к 17.08.2021 акт 116/к 17.08.2021;ПДВ - 1199,17.
2021-08-19xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович7063611021;2210; придбання запчастин для шкiльних автобусiв; дог.153 17.08.2021 накл.153 17.08.2021; без ПДВ.
2021-08-1923050874ТОВ "Сигмус"67850611021;2210; придбання дизпалива та бензину; дог.1 03.03.2021 зi змiнами накл.48 16.08.2021; ПДВ - 11308,33.
2021-08-16xxxxxxxxxxФОП Литвиненко Наталiя Анатолiївна2414,96611021;2210;придбання москiтних сiток та дверн.ручки; дог.2134 10.08.2021 накл.2134 10.08.2021; без ПДВ.
2021-08-16xxxxxxxxxxФОП Маленко В.М.588614060;2210; придбання иатер.для ремонту електротоварiв; дог.14 11.08.2021 накл.14 11.08.2021; без ПДВ.
2021-08-16xxxxxxxxxxФОП Горбунов А.I.2370614060;2210; придбання плакатiв та банер; дог.36 10.08.2021 накл.36 10.08.2021; без ПДВ.
2021-08-16xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.6120614060;2210; придбання призiв до свята "День села"; дог.34 11.08.2021 накл.34 11.08.2021; без ПДВ.
2021-08-1341673563ПП"ТЕХОГЛЯД 2017"7800611021;2240; за послуги з техконтролю шкiльних автобусiв;дог.ТЕХ-1192-000507 11.08.2021 акт ТЕХ-1192-000520 11.08.2021; ПДВ - 1300,00.
2021-08-1302671017Конотопська ТОПП ОНУ10,71611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. липня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-13xxxxxxxxxxФОП Латiн Сергiй Григорович5176611021;2210; придбання сантехнiки для харчоблоку Бочечкiвський НВК; дог.119 10.08.2121 накл.119 10.08.2021; без ПДВ.
2021-08-1323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"148,15611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 14.01.2021 накл. 277036 11.08.2021; ПДВ - 24.69 .
2021-08-1323633156СФ ПАТ Приватбанк1044,65611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-13xxxxxxxxxxФОП Бiлодiд Катерина Олександрiвна512611021;2210; придбання свiтильника свiтлодiодного для харчоблоку Бочечки НВК; дог.181 10.08.2021 накл.181 10.08.2021; без ПДВ.
2021-08-1337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100016,07*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-1343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi236*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. липня 2021 ;;;
2021-08-1343995469ГУ ДПС в Сумськiй областi225*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. липня 2021 ;;;
2021-08-1323633156СФ ПАТ Приватбанк997,17614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-1337970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100015,34*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-1341663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської10,22614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. липня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-13xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.10718611061;2210; придбання посуду Козацьке НВК; дог.23 11.08.2021 накл.23 11.08.2021; без ПДВ.
2021-08-1323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"942,05611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 14.01.2021 накл. 277036 11.08.2021; ПДВ - 157.01 .
2021-08-10xxxxxxxxxxФОП Меншун Ольга Iванiвна2800611021;2240;за надання послуг з незалежної оцiнки майна; дог.1 04.08.2021 акт 1 09.08.2021;без ПДВ.
2021-08-09xxxxxxxxxxФОП Янчук I.О.750614060;2210; придбання банера та табличкi фасаднi; дог.7 05.08.2021 накл.321 05.08.2021; без ПДВ.
2021-08-0937970404ГУК Сум.обл./Бочечкiвська СТГ/19010100527,18*101;41848457;614060;2800;"Еколог.под.,який справ.за викиди в атмос.повiтря стац.джерелами забруднення за 2 кв. 2021 р.
2021-08-0937970404ГУК Сум.обл./Бочечкiвська СТГ/190101001021,14*101;41848457;611021;2800;"Еколог.под.,який справ.за викиди в атмос.повiтря стац.джерелами забруднення за 2 кв. 2021 р.
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002813,54*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-08-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi26263,03*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8/41% на з/п за 2 пол. липня 2021 ;;;
2021-08-0624175269ПрАТ"УСК"КНЯЖА ВIЄННАIНШУ,ГРУП"4429611021;2240;за обов"яз.страх.цив.-правов.вiдповiд.власн.назем.транспорт.засобiв(шкiльнi автобуси);дог.2000188338 04.08.21 акт 38 04.08.21; без ПДВ.
2021-08-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ1212,25611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. липня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110001818,37*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-0623633156СФ ПАТ Приватбанк98317,44611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010019876,95*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000327,47*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ218,31611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. липня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4803,4*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. липня 2021 ;;;
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003933,7*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-08-0623633156СФ ПАТ Приватбанк17352,19611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-06xxxxxxxxxxФОП Островський Микола Вiталiйович794611070;2210; придбання журналiв реєстрацiїта книг; дог.221.07.2021 04.08.2021 накл.МВ-0000323 04.08.2021;без ПДВ.
2021-08-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2978,48*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. липня 2021 ;;;
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000150,47*;101;41848457;06114030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-0641663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської100,66614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. липня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001545,85*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-08-0623633156СФ ПАТ Приватбанк8267,89614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-0634678023ПП"Будстиль-ЛТД108570,3611061;3132;попер.опл.на придб.матер.на Кап.рем. облаш.вхiд.групи та панд Бочеч. НВК .в.Загр,10с.Боч,Кон.рн;дог.4 28.07.2021 зi змiн.р.9 28.07.2021;без ПДВ.
2021-08-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ178,73610160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. липня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000268,09*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000234,46*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3642,97*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. липня 2021 ;;;
2021-08-0623633156СФ ПАТ Приватбанк9426,47611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ156,3611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. липня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3872,75*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. липня 2021 ;;;
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003198,12*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-08-0623633156СФ ПАТ Приватбанк14227,93610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi9428,87*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. липня 2021 ;;;
2021-08-0623633156СФ ПАТ Приватбанк29696,25614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006246,93*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-08-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000552,74*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-08-0641663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської368,12614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. липня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-08-0534678023ПП"Будстиль-ЛТД"36326,4611061;2240;попер опл на прид.матер.на Поточ.рем.туалету пер.повер.Козац.НВК ад.в40рПерем,2с.Коз.Кон.рн;дог.5 28.07.2021зi змiн. р.10 28.07.2021; без ПДВ.
2021-08-05xxxxxxxxxxФОП Островський Микола Вiталiйович3500611021;2210; придбання шкiльних журналiв та книг; дог.220.07.2021 04.08.2021 накл.МВ-0000324 04.08.2021;без ПДВ.
2021-07-28xxxxxxxxxxФОП Кучеренко Григорiй Генадiйович7729611021;2210; придбання профнастилу для Козацького НВК; дог.42 23.07.2021 накл.23 23.07.2021; без ПДВ.
2021-07-2823633156СФ ПАТ Приватбанк2494,72611021;2250; плата за вiдрядження за травень-червень 2021;зг.реєстру звiтiв про використання коштiв № 3 вiд 26.07.2021.
2021-07-28xxxxxxxxxxФОП Бакашова Оксана Павлiвна1730614060;2210; придбання банера та каркасу для Козацького БК; дог.73 23.07.2021 накл.73 23.07.2021; без ПДВ.
2021-07-28xxxxxxxxxxФОП Павлов Вячеслав Вячеславович1132614060;2210; придбання ламп iмпульсних для Бочечкiвського БК; дог.8 23.07.2021 накл.128 23.07.2021; без ПДВ.
2021-07-28xxxxxxxxxxФОП Бiркун Сергiй Олександрович28500611061;3110; обл.та пред.довгострокового користування ;придб меблiв (стiнки)для каб.матем.та вчит.Бочечки НВК; дог.24 21.07.2021 накл.24 21.07.2021; без ПДВ.
2021-07-28xxxxxxxxxxФОП Бiркун Сергiй Олександрович21300611061;2210; придбання меблiв для каб.матем.та вчит.Бочечки НВК; дог.25 21.07.2021 накл.25 21.07.2021; без ПДВ.
2021-07-28xxxxxxxxxxФОП Руденко М.I.18000611061;3110;облад.i предм.довгострокового користування; дог.038-пост 14.07.2021 накл.РН-0000003 14.07.202; без ПДВ.
2021-07-2834678023ПП"Будстиль-ЛТД"13266617691;2240;послуги з поточ.рем.сист.водопостач.в с/клубi адр.в.Центральна,80с.Сахни,Кон.рн.;дог.1/06 20.07.2021 акт КБ-2в КБ-3 26.07.2021;без ПДВ.
2021-07-27xxxxxxxxxxФОП Ющенко Р.В.1715611021;2210; придбання фарби та розчинника; дог.3 20.07.2021 накл.3 20.07.2021; без ПДВ.
2021-07-27xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович13900611021;2210; придбання запасних частин ; дог.129 20.07.2021 накл.129 20.07.2021; без ПДВ.
2021-07-27xxxxxxxxxxФОП Присiкайло Оксана Дмитрiвна465611021;2210; придбання запчастин та аксесуарiв; дог.14/07 14.07.2021 накл.265 14.07.2021; без ПДВ.
2021-07-27xxxxxxxxxxФОП Сукач Вiктор Олекс iйович4878611021;2210; придбання запчастин ,витр.матер.та аксесуарiв; дог.14/07 14.07.2021 накл.621 14.07.2021; без ПДВ.
2021-07-26xxxxxxxxxxФОП Євлан Валентина Миколаївна29535614060;2210;придбання сценiчних костюмiв; дог.20/ВН 14.07.2021 гнакл.20/ВН 14.07.2021; без ПДВ.
2021-07-2634135237ПП"Кролевець електросервiс"5368,666111021;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за червень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 515 12.07.2021;без ПДВ.
2021-07-2622978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"3000614060;2240; послуги по органiзацiї лiнiї зв"язку Сахнiвський с/клуб,в.Центральна,80 с.Сахни ;дог.1331 14.07.2021 акт1311 14.07.2021; ПДВ - 500,00.
2021-07-2640437604ВП"ДОЗ НТ"Табiр Миру"ГО"ПРМ"12480613140;2730;придбання путiвок до "Табору Миру";дог.1 20.07.2021 накл.1 20.07.2021; без ПДВ.
2021-07-2624012440РДЗ ОВ"Зiрка"42000613140;2730;придбання путiвок до табору "Зiрка";дог.9 20.07.2021 накл.9 20.07.2021; без ПДВ.
2021-07-2634984247ТОВ"НIК.Юей"1825,41610160;2240;Iнт.послуги продов.хостингу для джомена ; дог.373804-3054033 14.07.2021 акт373804-3054033 14.07.2021;ПДВ - 304,24.
2021-07-2634984247ТОВ"НIК.Юей"20,52610160;2240;Iнт.послуги продов.серверу iмен;дог.373804-3054033 14.07.2021 акт373804-3054034 т14.07.2021;ПДВ - 3,42.
2021-07-2622978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1200611021;2240; за послуги доступу до мережi Iнтернет за червень 2021р.; дог. 11623/2021 29012021 акт 1301 13.01.2021; ПДВ - 199,99.
2021-07-2634135237ПП"Кролевець електросервiс"501,346114060;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за червень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 515 12.07.2021;без ПДВ.
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.36611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 24.05.2021 накл. 1764 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.5137,37611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл. 1758 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.60611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 211 24.05.2021 накл. 1768 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1160611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 24.05.2021 накл. 1765 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.3815611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 24.05.2021 накл. 1762 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"4072,42611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл.ПК00052720 16.07.2021; ПДВ - 678,74 .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1276,22611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 9 24.05.2021 накл. 1766 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.3588611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 10 24.05.2021 накл. 1767 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.342611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 24.05.2021 накл. 1759 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.314,74611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 24.05.2021 накл. 1760 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1914,53611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 24.05.2021 накл. 1761 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"691,2611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 08.02.2021 накл.ПК00053716 16.07.2021; ПДВ - 115,20 .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"3140,34611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл.ПК00053715 16.07.2021; ПДВ - 523,39 .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"1534,26611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 14.01.2021 накл.ПК00053713 16.07.2021; ПДВ - 255,71 .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.345611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 213 24.05.2021 накл. 1769 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"57,34611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл.ПК00052721 16.07.2021; ПДВ - 9,56 .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.75,25611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 6 24.05.2021 накл. 1763 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"62,26611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл.ПК00053714 16.07.2021; ПДВ - 10,38 .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1967,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог 12 24.05.2021 накл. 1770 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"1078,36611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл.ПК00052721 16.07.2021; ПДВ - 179,72 .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"196,7611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 14.01.2021 накл.ПК00053713 16.07.2021; ПДВ - 32,78 .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"121,41611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл.ПК00052720 16.07.2021; ПДВ - 20,23 .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"5281,94611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл.ПК00053714 16.07.2021; ПДВ - 880,32 .
2021-07-23xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.507,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 26.04.2021 накл. 1758 15.07.2021; без ПДВ .
2021-07-2341589304ТОВ"СПК"649,67611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл.ПК00053715 16.07.2021; ПДВ - 108,28 .
2021-07-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000542,94*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз вих.допом.при звiльненнi у липнi 2021р .-1,5%;;;
2021-07-2223633156СФ ПАТ Приватбанк28775,93611021; 2111;Перераховано на картки вих.допом.при звiльненнi у липнi т 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-2234678023ПП"Будстиль-ЛТД"49311611061;3132;Капремонт пандусу Козацького НВК,в.40рПеремоги,2с.Козацьке,Коното рн; дог.2/06 29.06.2021 акт КБ-02в КБ-3 13.07.2021; без ПДВ.
2021-07-2241884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"18707,50614060;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у липнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/112221/1 вiд 15.07.2021; ПДВ - 3117,92 .
2021-07-2237785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"1101506114060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у липнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090042262876 вiд 15.07.2021; ПДВ - 1835,83.
2021-07-2241884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"5829,990611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у липнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/112221/1 вiд 15.07.2021; ПДВ - 971,66 .
2021-07-2237785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"3432,710611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у липнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090042262876 вiд 15.07.2021; ПДВ - 572,12.
2021-07-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006515,3*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл.вих.допом.при.звiльненнi у липнi 2021 р. -18%;;;
2021-07-2202671017Конотопська ТОПП ОНУ361,97611021; 2111; профвнески iз вих.допом.при звiльненнi у липнi 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000123*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1804*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. липня 2021 ;;;
2021-07-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4114*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. липня 2021 ;;;
2021-07-2123633156СФ ПАТ Приватбанк14804,47614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003427,53*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-07-2141663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської187614030; 2111; профвнески iз з/п за 1пол. липня2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000281*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001580*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-07-2123633156СФ ПАТ Приватбанк7000611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1936*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. липня 2021 ;;;
2021-07-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ88611141; 2111; профвнески iз з/п за 1пол. липня2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000132*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-2123633156СФ ПАТ Приватбанк146094,05611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010034280,95*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-07-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ1850611021; 2111; профвнески iз з/п за 1пол. липня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi40700*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. липня 2021 ;;;
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002775*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000388*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-2141663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської2596114060 2111; профвнески iз з/п за 1пол. липня2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-2123633156СФ ПАТ Приватбанк20570614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004633*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-07-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5687*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. липня 2021 ;;;
2021-07-2123633156СФ ПАТ Приватбанк6500610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001495*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-07-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ82610160; 2111; профвнески iз з/п за 1пол. липня2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110007865,5*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.липня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-2123633156СФ ПАТ Приватбанк411860,96611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi113557,52*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 1 пол. липня 2021 ;;;
2021-07-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ5243,67611031; 2111; профвнески iз з/п за 1пол. липня2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-2123321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"8029,15611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010094385,91*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.липня 2021 р. -18%;;;
2021-07-2023638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"1061,51611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 14.01.2021 накл. 261532 13.07.2021; ПДВ - 176.92 .
2021-07-20xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович587,64611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 8071 13.07.2021; без ПДВ .
2021-07-20xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович600,76611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 8702 13.07.2021; без ПДВ.
2021-07-20xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович107,64611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 7 14.01.2021 накл. 8702 13.07.2021; без ПДВ .
2021-07-2023638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"1790,83611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 5 14.01.2021 накл. 261532 13.07.2021; ПДВ - 298,47 .
2021-07-1643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1320*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. липня 2021 ;;;
2021-07-1602671017Конотопська ТОПП ОНУ60611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. липня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-1637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100090*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. липня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-1637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001080*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. липня 2021 р. -18%;;;
2021-07-1623633156СФ ПАТ Приватбанк4770611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. липня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-13xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.316614060;2210;придбання подарункiв(статуетки Сова); дог.21 07.07.2021 накл.21 07.07.2021; без ПДВ.
2021-07-13xxxxxxxxxxФОП Валовий Є.М.1260614060;2210; придбання кашпо для квiтiв; дог.310 07.07.2021 накл.310 07.07.2021; без ПДВ.
2021-07-13xxxxxxxxxxФОП Валовий Є.М.405610160;2210;придбання вентилятора; дог.313 07.07.2021 накл.313 07.07.2021; без ПДВ.
2021-07-13xxxxxxxxxxФОП Валовий Є.М.405611141;2210;придбання вентилятора; дог.313 07.07.2021 накл.313 07.07.2021; без ПДВ.
2021-07-13xxxxxxxxxxФОП Валовий Є.М.405611160;2210;придбання вентилятора; дог.313 07.07.2021 накл.313 07.07.2021; без ПДВ.
2021-07-13xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович10825611021;2210;придбання запчасти для автобусiв ;дог.099 07.07.2021 накл.099 07.07.2021; без ПДВ.
2021-07-1223633156СФ ПАТ Приватбанк24450,02611070; 2111;Перераховано на картки вiдпускнi за липень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101005535,86*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. вiдпускних за липень 2021 р. -18%;;;
2021-07-1202671017Конотопська ТОПП ОНУ307,55611070; 2111; профвнески iз вiдпускних за липень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000461,32*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз вiдпускних за липень 2021р .-1,5%;;;
2021-07-1243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi6770*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на вiдпускнi за липень 2021 ;;;
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010014544,66*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. вiдпускних за липень 2021 р. -18%;;;
2021-07-1223633156СФ ПАТ Приватбанк64238,92611160; 2111;Перераховано на картки вiдпускнi за липень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110001212,06*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз вiдпускних за липень 2021р .-1,5%;;;
2021-07-1243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi17780*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на вiдпускнi за липень 2021 ;;;
2021-07-1202671017Конотопська ТОПП ОНУ808,04611260; 2111; профвнески iз вiдпускних за липень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-1243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi47593,41*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на вiдпускнi за липень 2021 ;;;
2021-07-1223633156СФ ПАТ Приватбанк141026,96611021; 2111;Перераховано на картки вiдпускнi за липень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-1202671017Конотопська ТОПП ОНУ1773,93611021; 2111; профвнески iз вiдпускних за липень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002660,86*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз вiдпускних за липень 2021р .-1,5%;;;
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010031930,64*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. вiдпускних за липень 2021 р. -18%;;;
2021-07-1223633156СФ ПАТ Приватбанк38606,4xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за травень , випл. у липнi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010010440,59*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. вiдпускних за липень 2021 р. -18%;;;
2021-07-1243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi12760*;101;41848457;610460;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на вiдпускнi за липень 2021 ;;;
2021-07-1223633156СФ ПАТ Приватбанк46112,59610160; 2111;Перераховано на картки вiдпускнi за липень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000870,05*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз вiдпускних за липень 2021р .-1,5%;;;
2021-07-1202671017Конотопська ТОПП ОНУ612,57611031; 2111; профвнески iз вiдпускних за липень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010011026,21*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. вiдпускних за липень 2021 р. -18%;;;
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000918,84*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз вiдпускних за липень 2021р .-1,5%;;;
2021-07-1223633156СФ ПАТ Приватбанк48699,06611031; 2111;Перераховано на картки вiдпускнi за липень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-1243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi11093,81*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на вiдпускнi за липень 2021 ;;;
2021-07-1241663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської455,78614060; 2111; профвнески iз вiдпускних за липень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000683,64*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз вiдпускних за липень 2021р .-1,5%;;;
2021-07-1243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi10030*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на вiдпускнi за липень 2021 ;;;
2021-07-1242111582ТОВ"ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА"7900617321;3142;за експерт. кошт"Реконстр.будiвлi Боче.НВК,вул.Лiсова,26 с.БочКонот.рнСум.обл.(покр.енергоеф.);дог.827 29.06.2021 акт3311 02.07.2021;ПДВ-1316,67.
2021-07-1202671017Конотопська ТОПП ОНУ580,03610160; 2111; профвнески iз вiдпускних за липень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101008203,82*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. вiдпускних за липень 2021 р. -18%;;;
2021-07-1223633156СФ ПАТ Приватбанк36233,5614060; 2111;Перераховано на картки вiдпускнi за липень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-08xxxxxxxxxxФОП Змисля Т.А.11200611061;3132;за кошт.док."Капрем.пандусу Козацького НВК,в.40 рПеремоги,2 с.Козацьке,Конотоп.рн";дог.3 02.07.2021 акт 3 06.07.2021; без ПДВ.
2021-07-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100078,3*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняних за квiтень випл. у липнi xxxx р .-1,5%;;;
2021-07-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100939,59*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за квiтень випл.у липнi xxxx р. -18%;;;
2021-07-0723633156СФ ПАТ Приватбанк4202,06xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за квiтень випл. у липнi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002595,93*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-0641663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської449,14614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi11294,47*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. червня 2021 ;;;
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000673,7*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101007684,81*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-07-0623633156СФ ПАТ Приватбанк36105,75614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-0623633156СФ ПАТ Приватбанк20687,79610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000317,33*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4654,11*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. червня 2021 ;;;
2021-07-0623633156СФ ПАТ Приватбанк16814,25611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ211,55611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003811,91*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-07-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5707,25*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. червня 2021 ;;;
2021-07-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ255,69610160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004608,38*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000389,11*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi40480,07*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% ,8,41% та лiк. на з/п за 2 пол. червня 2021 ;;;
2021-07-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ1732,27611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-0623633156СФ ПАТ Приватбанк138597,48611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010030308,78*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-07-0623633156СФ ПАТ Приватбанк9780,34611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2780,79*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. червня 2021 ;;;
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000189,78*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ126,53611070; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002555,72*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100951,98*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-07-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1163,53*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. червня 2021 ;;;
2021-07-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ52,89611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100079,33*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-0623633156СФ ПАТ Приватбанк4204,56611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-0623633156СФ ПАТ Приватбанк9335,6611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000175,99*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002103,82*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-07-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ117,33611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2581,2*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. червня 2021 ;;;
2021-07-0623633156СФ ПАТ Приватбанк98021,35611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi25268,29*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. червня 2021 ;;;
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110001837,86*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-0602671017Конотопська ТОПП ОНУ1225,23611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010021728,37*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-07-0623633156СФ ПАТ Приватбанк7871,18614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000145,44*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-07-0643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2786*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. червня 2021 ;;;
2021-07-0641663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської96,63614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-07-0637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001549,2*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-07-0541848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ38606,4Фінансування для надання допомоги по вагітності та пологах КЕКВ xxxx *заява №xxxx 17.05.xxxx зг.ел. реєстру № 10
2021-07-02xxxxxxxxxxФОП Змислiнський А.П.110610160;2240;заправка картриджа; дог.97 25.06.2021 акт 97 25.06.2021 ; без ПДВ.
2021-06-3041589304ТОВ"СПК"2890,55611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 14.01.2021 накл. ПК00050235 25.06.2021; ПДВ - 481,76 .
2021-06-3041589304ТОВ"СПК"4870,15611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл. ПК00050458 25.06.2021; ПДВ - 811,69 .
2021-06-3041589304ТОВ"СПК"5190611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл. ПК00050237 25.06.2021; ПДВ - 865,00 .
2021-06-3041589304ТОВ"СПК"1881,6611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 8 08.02.2021 накл. ПК00050456 25.06.2021; ПДВ - 313,60 .
2021-06-3041589304ТОВ"СПК"3921,11611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл. ПК00050457 25.06.2021; ПДВ - 653,52 .
2021-06-3041589304ТОВ"СПК"2596,44611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 14.01.2021 накл. ПК00050236 25.06.2021; ПДВ - 432,74 .
2021-06-2941848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ5219,95Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 30.04.xxxx зг.ел. реєстру № 20
2021-06-2941589304ТОВ"СПК"1098,58611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл. ПК00050238 25.06.2021; ПДВ - 183,10 .
2021-06-2941589304ТОВ"СПК"1761,29611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 2 14.01.2021 накл. ПК00050457 25.06.2021; ПДВ - 293,55 .
2021-06-2941589304ТОВ"СПК"107,4611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 3 14.01.2021 накл. ПК00050235 25.06.2021; ПДВ - 17,90 .
2021-06-2941589304ТОВ"СПК"4439,43611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 1 14.01.2021 накл. ПК00050238 25.06.2021; ПДВ - 739,90 .
2021-06-2942111582ТОВ"ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА"5900611061;3132;;за пров.експ.кошт.част."Кап.рем.,облашт.вхiд групи та панд Боч.НВК"в.Загр ,10 с. Боч,Кон.рн;дог.759 16.06.2021 акт 2985 22.06.2021;ПДВ- 983,33
2021-06-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000210,48*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняних за квiтень випл. у червнi xxxx р .-1,5%;;;
2021-06-2543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi9544,77*;101;41848457;2120;0000;0000;Єдиний внесок для бюдж.установ22% на лiкарнянi за квiтень. пропл. у червнi 2021.
2021-06-25xxxxxxxxxxФОП Зенченко Iрина Василiвна49680,23617321;3142; за виконання проектних та вишукувальних робiт"Рекон.буд.Бочечк.НВК в.Лiсова,26 с.Бочечки"; дог.5 18.06.2021 акт 5 23.06.2021; без ПДВ.
2021-06-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002525,83*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за квiтень випл.у червнi xxxx р. -18%;;;
2021-06-2523633156СФ ПАТ Приватбанк40648,99xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за квiтень випл. у червнi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-06-2341589304ТОВ"СПК"1689,08611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл. ПК00044369 18.06.2021; ПДВ - 281,51 .
2021-06-23xxxxxxxxxxФОП Магарита Володимир Васильович2820611061;2210; придбання фотошпалер для Козацького НВК; дог.12 18.06.2021 накл. 12 18.06.2021; без ПДВ.
2021-06-2337785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"2913,10611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у червнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090040849492 вiд 16.06.2021; ПДВ - 485,52.
2021-06-2341884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"4947,50614060;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у червнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/96996/1 вiд 17.06.2021; ПДВ - 824,58 .
2021-06-2341589304ТОВ"СПК"27867,36611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл. ПК00044218 18.06.2021; ПДВ - 4644,56 .
2021-06-2337785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"11899,680611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у червнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090040849492 вiд 16.06.2021; ПДВ - 1983,28.
2021-06-2341589304ТОВ"СПК"3084,17611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 4 14.01.2021 накл. ПК00044369 18.06.2021; ПДВ - 514,03 .
2021-06-2341884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"202100611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у червнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/96996/1 вiд 17.06.2021; ПДВ - 3368,34 .
2021-06-2341589304ТОВ"СПК"383,35611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог. 21 08.02.2021 накл. ПК00044218 18.06.2021; ПДВ - 63,89 .
2021-06-2222981300СД АТ"Укрпошта"242614030;2240; плата за послуги з передплати перiодичних видань на 2 пiврiччя 2021 р;дог.06/2-132 16.06.2021 рах.104 16.06.2021; без ПДВ.
2021-06-2241663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської207614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-2223633156СФ ПАТ Приватбанк16471,25614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000310*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-2222981300СД АТ"Укрпошта"4618,59614030;2210; передплата перiодичних видань на 2 пiврiччя 2021 р;дог.06/2-132 16.06.2021 рах.104 16.06.2021; без ПДВ.
2021-06-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003711,75*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-06-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4554*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. червня 2021 ;;;
2021-06-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi58190*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. червня 2021 ;;;
2021-06-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010047766,77*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-06-2223633156СФ ПАТ Приватбанк210118,23611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110003970*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-2202671017Конотопська ТОПП ОНУ2645611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-22xxxxxxxxxxФОП Кучеренко Григорiй Генадiйович27262,04611021; 2210; придбання профнастилу; дог.1 16.06.2021 накл.15 16.06.2021; без ПДВ.
2021-06-2223633156СФ ПАТ Приватбанк662672,71611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100012765*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-2223321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"13546,57611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100153505,72*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-06-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi184360*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 1 пол. червня 2021 ;;;
2021-06-2202671017Конотопська ТОПП ОНУ8510611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-2243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi6556*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. червня 2021 ;;;
2021-06-2223633156СФ ПАТ Приватбанк23700614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-2241663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської298614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101005355*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-06-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000447*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-1823633156СФ ПАТ Приватбанк12500610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-1837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000237*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-1802671017Конотопська ТОПП ОНУ158610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-1837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100312,8*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-06-1843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi387,2*;101;41848457;611160;;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. червня 2021 ;;;
2021-06-1837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100026,4*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-1823633156СФ ПАТ Приватбанк3000611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-1837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100057*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-1802671017Конотопська ТОПП ОНУ17,6611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-1843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi836*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. червня 2021 ;;;
2021-06-1802671017Конотопська ТОПП ОНУ38611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-1837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100705*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-06-18xxxxxxxxxxФОП Бiркун Сергiй Олександрович15300611021;2210; придбання меблiв для матер.техн.оснащення 1 класу НУШ Бочечки НВК; дог.18 14.06.2021 накл.15 16.06.2021 без ПДВ..
2021-06-1837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003572,08*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-06-1843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4356*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. червня 2021 ;;;
2021-06-1823633156СФ ПАТ Приватбанк1403,2611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-1837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000297*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-1823633156СФ ПАТ Приватбанк15732,92611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-1802671017Конотопська ТОПП ОНУ198611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-1802671017Конотопська ТОПП ОНУ70,4611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.червня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-1823633156СФ ПАТ Приватбанк5596,8611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.червня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-1837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001267,2*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-06-1837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000105,6*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. червня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-1843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1548,8*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. червня 2021 ;;;
2021-06-1841848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ29352,96Фінансування для надання допомоги по вагітності та пологах КЕКВ xxxx *заява №xxxx 23.04.xxxx зг.ел. реєстру № 33
2021-06-1841848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ14032,34Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 22.04.xxxx зг.ел. реєстру № 27
2021-06-1843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3476*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. червня 2021 ;;;
2021-06-1837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002905*;101;41848457;0610460; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. червня 2021 р. -18%;;;
2021-06-14xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович322611160:2210; придбання канцтоварiв; дог.48 09.06.2021 накл. 48 09.06.2021; без ПДВ.
2021-06-11xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.3150614060;2210; придбання подарункових наборiв; дог.15 08.06.2021 накл.15 08.06.2021; без ПДВ.
2021-06-1138523259ДУ"Сумський ОЛЦ МОЗ України"2192,21*;25010100;611021;2240; плата за послуги з бактерiологiчного дослiдж.; дог.5 23.02.2021 акт 445/5 03.06.2021;ПДВ- 365,37.
2021-06-1139399524Департамент освiти i науки СОДА115,44611021;2210; придбання бланкiв документiв про освiту; дог.1 10.06.2021 накл.286 10.06.2021; без ПДВ.
2021-06-11xxxxxxxxxxФОП Кононов Володимир Венiамiнович1400611160:2210; придбання канцтоварiв; дог.48 09.06.2021 накл. 48 09.06.2021; без ПДВ.
2021-06-1138523259ДУ"Сумський ОЛЦ МОЗ України"2634,6*;25010100;611021;2240; плата за послуги з дератизацiї та дезинсекцiї; дог.17/5 23.02.2021 акт 125/5 03.06.2021;ПДВ- 439,10.
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович486611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.7 14.01.2021 накл. 7361 08.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.322,86611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.3 24.05.2021 накл. 1534 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.4823611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.5 24.05.2021 накл. 1536 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.3979611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.10 24.05.2021 накл. 1541 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.986611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.8 24.05.2021 накл. 1539 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1640,41611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.4 24.05.2021 накл. 1535 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.60611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.11 24.05.2021 накл. 1542 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.20,4611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.7 24.05.2021 накл. 1538 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.6963,05611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.1 26.04.2021 накл. 1532 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1610,36611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.9 24.05.2021 накл. 1540 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.18,28611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.6 24.05.2021 накл. 1537 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1928,75611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.12 24.05.2021 накл. 1544 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.408,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.2 24.05.2021 накл. 1533 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.207611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.13 24.05.2021 накл. 1543 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-1023638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"3534,73611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.5 14.01.2021 зi змiнами накл. 244436 02.06.2021; ПДВ - 589,12.
2021-06-1033093359ТОВ Макс Вер186614030;2240; заправка картриджа; дог.11714 07.06.2021 акт 11714 07.06.2021; ПДВ - 31,00.
2021-06-1022981300ЦПЗ№5 СД АТ"Укрпошта"1387610160;2210; придбання марок поштових ; дог.88 04.06.2021 накл. 88 04.06.2021; без ПДВ.
2021-06-1022981300ЦПЗ№5 СД АТ"Укрпошта"110610160;2210; придбання конвертiв немаркованих ; дог.89 04.06.2021 накл. 89 04.06.2021; без ПДВ.
2021-06-10xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.84,15611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.1 26.04.2021 накл. 1532 04.06.2021; без ПДВ .
2021-06-1023638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"1018,91611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.5 14.01.2021 накл. 244436 02.06.2021; ПДВ - 169,82 .
2021-06-0922978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1200611021;2240; за послуги доступу до мережi Iнтернет за квiтень 2021р.; дог. 11623/2021 29012021 акт 830 01.06.2021; ПДВ - 199,99.
2021-06-0922978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1200611021;2240; за послуги доступу до мережi Iнтернет за травень 2021р.; дог. 11623/2021 29.012021 акт 1087 07.06.2021; ПДВ - 199,99.
2021-06-08xxxxxxxxxxФОП Зенченко Iрина Василiвна21627,850611061;3132; ; за послуги звик.проект.-вишукувал.робiт"Капрем.,обл.вхiд.групи та панд. Бочеч.НГВК"; дог.4 01.06.2021 акт 4 07.06.2021; без ПДВ.
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000253,74*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003048,94*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-06-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ169,16611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000421,01*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi6177,42*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. травня 2021 ;;;
2021-06-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ280,67611070; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004089,83*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-06-0423633156СФ ПАТ Приватбанк23275,25611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010037985,41*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-06-0423633156СФ ПАТ Приватбанк181286,65611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110003373,05*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ2249,01611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi53088,5*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. травня 2021 ;;;
2021-06-0441663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської286,21614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-0423633156СФ ПАТ Приватбанк23019,8614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004884,22*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-06-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi6956,04*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. травня 2021 ;;;
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000429,3*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-0423633156СФ ПАТ Приватбанк21018,81611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5817,64*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. травня 2021 ;;;
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000396,66*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004763,89*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-06-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ264,44611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-0423633156СФ ПАТ Приватбанк42269,78610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101009567,95*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-06-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi11696,37*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. травня 2021 ;;;
2021-06-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ531,67610160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000797*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110006861,96*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ4574,95611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi96957,62*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. травня 2021 ;;;
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010084917,15*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-06-0423321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"6351,24611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-0423633156СФ ПАТ Приватбанк354790,77611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3717,59*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. травня 2021 ;;;
2021-06-0423633156СФ ПАТ Приватбанк13444,48611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-0423633156СФ ПАТ Приватбанк53008,27614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010011219,54*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-06-0441663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської658,74614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi479,34*;101;41848457;611200;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. травня 2021 ;;;
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100032,68*;101;41848457;0611200; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ21,79611200; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-06-0423633156СФ ПАТ Приватбанк1732,1461101200; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100392,19*;101;41848457;0611200; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-06-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi15812,09*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. травня 2021 ;;;
2021-06-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000988,12*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-06-0338487017Конотоп.мiжрайдержлаб.Держпродспоживсл5909,92*;41848457;25010100;2240;за послуги з лабораторного дослiдження ; дог.117 08.04.2021 акт 285 28.05.2021; без ПДВ.
2021-06-0323050874ТОВ "Сигмус"52000611021;2210; дизпалива; дог.1 03.03.2021 накл.89 31.05.2021; ПДВ - 8666,67.
2021-06-02xxxxxxxxxxФОП Змислiнський А.П.360610160;2240; заправка та ремонт картриджа; дог.95 27.05.2021 акт 95 27.05.2021; без ПДВ.
2021-05-3102468575ТОВ"Конотопська мiська друкарня"172614060;2210; придбання квиткiв; дог.97 28.05.2021 накл.97 28.05.2021; без ПДВ.
2021-05-31xxxxxxxxxxФОП Янчук I.О.262,5611070;2210; придбання канцтоварiв; дог.230 27.05.2021 накл.230 27.05.2021; без ПДВ.
2021-05-31xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.342611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.2 24.05.2021 накл. 1277 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-31xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1643,82611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.12 24.05.2021 накл. 1288 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-31xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.21,18611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.12 24.05.2021 накл. 1288 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-31xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.158,47611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.1 26.04.2021 накл. 1276 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-31xxxxxxxxxxФОП Павлов Вячеслав Вячеславович631614060;2210; придбання жидкостi для диммашини; дог.4 27.05.2021 накл. 68 27.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1711611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.8 24.05.2021 накл. 1283 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович1411,8611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.7 14.01.2021 накл. 6651 27.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович847,4611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.7 14.01.2021 накл. 5347 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Москаленко Юрiй Олексiйович7849611021;2210; придбання фарби для Козацького НВК; дог.42201 27.05.2021 накл.42201 27.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.7241,13611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.1 26.04.2021 накл. 1276 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.96611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.11 24.05.2021 накл. 1286 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.2382,71611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.4 24.05.2021 накл. 1279 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.4581,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.5 24.05.2021 накл. 1280 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Москаленко Юрiй Олексiйович7849,8611021;2210; придбання фарби для Бочечкiвського НВК; дог.42193 27.05.2021 накл.42193 27.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.4611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.7 24.05.2021 накл. 1282 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович3575611021;2210; придбання запасних частин; дог.56 27.05.2021 накл. 56 27.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.1177,19611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.59 24.05.2021 накл. 1284 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.207611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.13 24.05.2021 накл. 1287 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Бiлопiльська О.О.9000611021;2240;за конс.послуги з питань провед.публiчних закупiвель; дог.1 25.05.2021 акт 1/1 27.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.3036611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.10 24.05.2021 накл. 1285 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-28xxxxxxxxxxФОП Яременко В.Д.358,83611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.3 24.05.2021 накл. 1278 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-2741589304ТОВ"СПК"842,69611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.2 14.01.2021 накл. ПК 00037647 24.05.2021; ПДВ.- 140,45.
2021-05-2743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1038,16*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на лiкарнянi березень, ви пл.у травнi 2021 ;;;
2021-05-27xxxxxxxxxxНесвiдомiн Арсенiй Васильович1000xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx , Несвiдомiн Арсенiй Васильович, IПН - xxxx.
2021-05-2741589304ТОВ"СПК"2666,04611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.1 14.01.2021 накл. ПК 00037646 24.05.2021; ПДВ.- 444,34.
2021-05-2738487017Конотоп.мiжрайдержлаб.Держпродспоживсл17729,76*;41848457;25010100;2240;за послуги лабораторного дослiдження ; дог.117 08.04.2021 акт 252 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-2741589304ТОВ"СПК"2577,64611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.3 14.01.2021 накл. ПК 00037645 24.05.2021; ПДВ.- 429,61.
2021-05-2734135237ПП"Кролевець електросервiс"5368,666111021;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за травень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 514 24.05.2021;без ПДВ.
2021-05-2741589304ТОВ"СПК"1431,36611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.4 14.01.2021 накл. ПК 00036164 24.05.2021; ПДВ.- 238,56.
2021-05-2741589304ТОВ"СПК"1267,2611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.8 08.02.2021 накл. ПК 00037648 24.05.2021; ПДВ.- 211,20.
2021-05-2741589304ТОВ"СПК"8086,31611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.21 08.02.2021 накл. ПК 00036159 24.05.2021; ПДВ.- 1347,72.
2021-05-2738487017Конотоп.мiжрайдержлаб.Держпродспоживсл398,05*;41848457;25010100;2240;за послуги з лабораторного дослiдження ; дог.117 08.04.2021 акт 253 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-2741589304ТОВ"СПК"5210,25611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.2 14.01.2021 накл. ПК 00037647 24.05.2021; ПДВ.- 868,37.
2021-05-27xxxxxxxxxxФОП Янчук I.О.240611070;2210; придбання дипломiв; дог.215 24.05.2021 накл.215 24.05.2021; без ПДВ.
2021-05-27xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович1343,68611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.7 14.01.2021 накл. 5938 21.05.2021; без ПДВ.
2021-05-2741589304ТОВ"СПК"3628,4611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.1 14.01.2021 накл. ПК 00037646 24.05.2021; ПДВ.- 604,73.
2021-05-2741589304ТОВ"СПК"356,28611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.4 14.01.2021 накл. ПК 00036164 24.05.2021; ПДВ.- 59,38.
2021-05-2741589304ТОВ"СПК"84,5611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.21 08.02.2021 накл. ПК 00036159 24.05.2021; ПДВ.- 14,08.
2021-05-2737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100849,4*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за березень випл.у травнi xxxx р. -18%;;;
2021-05-2737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100070,78*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняних за березень випл. у травнi xxxx р .-1,5%;;;
2021-05-2723633156СФ ПАТ Приватбанк3798,73xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за березень випл. у травнi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-05-2734135237ПП"Кролевець електросервiс"501,34614060;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за травень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 514 24.05.2021;без ПДВ.
2021-05-2523633156СФ ПАТ Приватбанк7000611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001580*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-05-2543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1936*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. травня 2021 ;;;
2021-05-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000132*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-2502671017Конотопська ТОПП ОНУ88611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-2443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2508*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. травня 2021 ;;;
2021-05-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000150*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-2423633156СФ ПАТ Приватбанк153800611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-2423633156СФ ПАТ Приватбанк7900611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001850*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-05-2402671017Конотопська ТОПП ОНУ100611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-2443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2200*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. травня 2021 ;;;
2021-05-2441663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської114614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000171*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002115*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-05-2423633156СФ ПАТ Приватбанк9000614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ88611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-2123633156СФ ПАТ Приватбанк128766,63611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-21xxxxxxxxxxФОП Фурашов Дмитро Юрiйович38541,36611021;2240; поточ.рем.внутр.ел.мереж буд.Бочеч.НВК в.Тракторна.2а Бочечки Конотоп.рн Сум.обл.;дог.15/04 18.05.2021 акт КБ-2в КБ-3 20.05.21; без ПДВ.
2021-05-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ1619611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002429*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-2141884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"14892,50611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у травнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/78721/1 вiд 18.05.2021; ПДВ - 2482,08 ..
2021-05-2137785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"8768,730611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у травнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090039351229 вiд 18.05.2021; ПДВ - 1461,45..
2021-05-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010029085,37*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-05-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi35618*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. травня 2021 ;;;
2021-05-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001580*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-05-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1940*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. травня 2021 ;;;
2021-05-2123633156СФ ПАТ Приватбанк7000611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000132*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000293*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003512*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-05-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4290*;101;41848457;614290;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. травня 2021 ;;;
2021-05-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ195610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-2123633156СФ ПАТ Приватбанк15500610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi42570*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. травня 2021 ;;;
2021-05-2123321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"2600611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010032262*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-05-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002903*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-2102671017Конотопська ТОПП ОНУ1935611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-2141884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"3982,490614060;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у травнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/78721/1 вiд 18.05.2021; ПДВ - 663,75 ..
2021-05-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000525*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. травня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-2123633156СФ ПАТ Приватбанк27800614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.травня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006325*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. травня 2021 р. -18%;;;
2021-05-2137785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"2344,90614060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у травнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090039351229 вiд 18.05.2021; ПДВ - 390,82..
2021-05-2141663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської350614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. травня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi7700*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. травня 2021 ;;;
2021-05-2041589304ТОВ"СПК"256,86611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.3 14.01.2021 накл. ПК 00037598 18.05.2021; ПДВ - 42,81.
2021-05-2041589304ТОВ"СПК"4632611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.1 14.01.2021 накл. ПК 00037606 18.05.2021; ПДВ - 772,00.
2021-05-20xxxxxxxxxxФОП Обруч Л.I.3000614030;2210; придбання пiдручникiв; дог.7/9 18.05.2021 накл.7/9 18.05.2021; без ПДВ.
2021-05-20xxxxxxxxxxШмальова Вiкторiя Олексiївна200xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx , Шмальова Вiкторiя Олексiївна IПН - xxxx.
2021-05-2041589304ТОВ"СПК"5480,78611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.2 14.01.2021 накл. ПК 00037609 18.05.2021; ПДВ - 913,46.
2021-05-20xxxxxxxxxxКолошина Євгенiя Сергiївна200xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx , Колошина Євгенiя Сергiївна, IПН - xxxx.
2021-05-2041589304ТОВ"СПК"4039,24611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.3 14.01.2021 накл. ПК 00037598 18.05.2021; ПДВ - 673,21.
2021-05-20xxxxxxxxxxЛевченко Микола Олексiйович200xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx , Левченко Микола Олексiйович, IПН - xxxx.
2021-05-20xxxxxxxxxxКолошин Микола Сергiйович200xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx , Колошин Микола Сергiйович, IПН - xxxx.
2021-05-2041589304ТОВ"СПК"1075,2611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.8 08.02.2021 накл. ПК 00037614 18.05.2021; ПДВ - 179,20.
2021-05-2041589304ТОВ"СПК"4254,34611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.1 14.01.2021 накл. ПК 00037606 18.05.2021; ПДВ - 709,06.
2021-05-2041589304ТОВ"СПК"459,58611021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.2 14.01.2021 накл. ПК 00037609 18.05.2021; ПДВ - 76,60.
2021-05-1936455030ПП"ВЕКТОР-05"44173611061;2240; за надання послуг з поточ.рем.навч.кабiнету Козацького НВК; дог.01/04 11.05.2021 акт КБ-2в КБ-3 18.05.2021; без ПДВ.
2021-05-1423050874ТОВ "Сигмус"52550611021;2210; придбання безину та дизпалива; дог.1 03.03.2021 накл. 22 11.05.2021; ПДВ - 8758,33.
2021-05-1437970404ГУК Сум.обл./Бочечкiвська СТГ/190101003092,25*101;41848457;614060;2800;"Еколог.под.,який справ.за викиди в атмос.повiтря стац.джерелами забруднення за 1 кв. 2021 р.
2021-05-1341848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ4718,91Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 24.03.xxxx зг.ел. реєстру № 06
2021-05-1323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"1418,67611021;2230; част.придбання продуктiв харчування; дог.5 14.01.2021 накл.231654 12.05.2021; ПДВ - 236,45.
2021-05-1323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"292,08611021;2230; придбання продуктiв харчування; дог.5 14.01.2021 накл.231653 12.05.2021; ПДВ - 48,68..
2021-05-1326270375НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської областi704*;635949;1660030;41848457;2282; навчання особи з питань пожежної безпеки з видачею сертифiкату; дог.104-ПБ 28.04.2021 акт 104-ПБ 12.05.2021; без ПДВ.
2021-05-1337970404ГУК Сум.обл./Бочечкiвська СТГ/1901010011696,34*101;41848457;611021;2800;"Еколог.под.,який справ.за викиди в атмос.повiтря стац.джерелами забруднення за 1 кв. 2021 р.
2021-05-1323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"536,85611021;2230; част.придбання продуктiв харчування; дог.5 14.01.2021 накл.231654 12.05.2021; ПДВ - 89,47.
2021-05-1223633156СФ ПАТ Приватбанк2338,4611200; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-1202671017Конотопська ТОПП ОНУ29,42611200; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100044,12*;101;41848457;0611200; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-1243995469ГУ ДПС в Сумськiй областi647,1*;101;41848457;611200;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-05-1237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100529,44*;101;41848457;0611200; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-05-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ4692,29611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-0723633156СФ ПАТ Приватбанк366594,51611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003116,98*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за березень випл.у травнi xxxx р. -18%;;;
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000259,75*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняних за березень випл. у травнi xxxx р .-1,5%;;;
2021-05-0723633156СФ ПАТ Приватбанк13939,81xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за березень випл. у травнi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-05-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ98,38611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000147,07*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2164,36*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-05-0723633156СФ ПАТ Приватбанк7875,7611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001716,83*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010048176,17*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-05-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ2811,65611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-0723633156СФ ПАТ Приватбанк13668,57614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5050,04*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000256,71*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003017,52*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-05-0741663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської171,15614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-0723633156СФ ПАТ Приватбанк21018,81611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004763,89*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за квiтень 2021 р. -18%;;;
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000396,66*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5953,64*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-05-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ264,44611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-0742111582ТОВ"ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА"5750617321;3142;пров.компл.експер проекту"Рекон.сист.опал. Бочечкiвського НВК" в.Загребля,10сБочечки; дог. 446 28.04.2021 акт1847 28.04.2021;ПДВ - 958,33.
2021-05-0723633156СФ ПАТ Приватбанк22470,46610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ282,62610160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi6217,55*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000423,43*;101;41848457;0610460; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101005085,09*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-05-0723633156СФ ПАТ Приватбанк38476,36614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101008430,41*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000721,64*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-0741663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської481,09614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi11904,4*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-05-0723321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"6351,24611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110007038*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi99651,15*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010084554,67*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-05-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi66769,74*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол.квiтня 2021 .
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110004217,02*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-0723633156СФ ПАТ Приватбанк225962,07611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5130,55*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-05-0723633156СФ ПАТ Приватбанк17589,94611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004147,71*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-05-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000349,82*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-05-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ233,2611070; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-05-06xxxxxxxxxxФОП Землякова Карина Миколаївна112500611061;3110;облад.та матерiали довгострокового користування;ноутбуки; дог.01-04/1 14.04.2021 накл.572 05.05.2021; без ПДВ.
2021-04-3023321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"847,41021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.7 14.01.2021 накл.5347 28.04.2021; без ПДВ.
2021-04-30xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович235,441021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.7 14.01.2021 накл.5347 28.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович6187,51021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.4 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович3393,831021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.12 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович4016,851021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.3 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович5436,61021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.10 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович293,341021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.2 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович472,161021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.13 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович1201021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.11 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович681021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.7 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович354,751021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.5 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович2468,781021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.9 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович833,251021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.1 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-29xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович2460,31021;2230;придбання продуктiв харчування; дог.8 26.04.2021 накл. 1 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-2841848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ14516,54Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 17.03.xxxx зг.ел. реєстру № 11
2021-04-28xxxxxxxxxxФОП Зенченко Iрина Василiвна49369,93617321;3142;виконання проект.-вишук.робiт"Реконстр.системи опалення Бочечкiвського НВК" в.Загребля,10 с.Бочечки ; дог.3 26.03.2021 акт 3 26.04.2021; без ПДВ.
2021-04-2742184362КП"Добродiй 2018"673611021;2240; послуги з розпилювання дров бензопилою на територiї Бочечкiвського НВК); дог.19 14.04.2021 акт 34 15.04.2021; без ПДВ.
2021-04-2634984247ТОВ"НIК.Юей"235,53611070;2240; за iнтернет послуги, реєстрацiя; дог.373804-2973007 22.04.2021 акт 373804-2973007 22.04.2021; ПДВ - 39,25.
2021-04-2642184362КП"Добродiй 2018"2174611021;2240; послуги трактора(перевезення дров Бочечкiвське НВК); дог.18 14.04.2021 акт 33 15.04.202; без ПДВ.
2021-04-26xxxxxxxxxxКолошина Євгенiя Сергiївна800xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx , Колошина Євгенiя Сергiївна, IПН - xxxx.
2021-04-26xxxxxxxxxxКолошин Микола Сергiйович800xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx , Колошин Микола Сергiйович, IПН - xxxx.
2021-04-26xxxxxxxxxxФОП Валовий Є.М.3173,5614060;2210; придбання господарчих товарiв; дог.271 23.04.2021 накл. 271 23.04.2021; без ПДВ.
2021-04-26xxxxxxxxxxФОП Фурашов Дмитро Юрiйович46770,61614060;2240; поточ.ремонт освiтл.БК с.Козацьке в.40р Перемоги,20; дог.15-04 16.04.2021 акт КБ-2в КБ-3 20.04.2021; без ПДВ.
2021-04-2642184362КП"Добродiй 2018"1608,4611021;2240; послуги ручного прибирання на територiї Бочечкiвського НВК; дог.20 14.04.2021 акт 35 15.04.202; без ПДВ.
2021-04-26xxxxxxxxxxШмальова Вiкторiя Олексiївна800xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx , Шмальова Вiкторiя Олексiївна IПН - xxxx.
2021-04-26xxxxxxxxxxЛевченко Микола Олексiйович800xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 23-ОД вiд 10.03.xxxx , Левченко Микола Олексiйович, IПН - xxxx.
2021-04-26xxxxxxxxxxФОП Бiлодiд Катерина Олександрiвна2637,22611021;2210;придбання електролiчильника та комплектуючих; дог.33 20.04.2021 накл.78 20.04.2021; без ПДВ,
2021-04-2341848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ2800Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 11.03.xxxx зг.ел. реєстру № 05
2021-04-23xxxxxxxxxxФОП Бiркун Сергiй Олександрович40000611061;3110; обладнання та предмети довгострокового користування; меблi(стiнка) для Козацького НВК; дог.14 21.04.2021 накл,14 21.04.2021; без ПДВ.
2021-04-2242111582ТОВ"ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА"6900617321;3142;за провекспер.коштор.частини"Реконстр.кот.з встанов.тверд.котла Бочечкiвське НВК"; дог.393 19.04.2021 акт 1644 19.04.2021; ПДВ- 1150,00.
2021-04-2137785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"2863,030614060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у квiтнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090037848309 вiд 15.04.2021; ПДВ - 477,17..
2021-04-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi7700*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-04-2141884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"4862,490614060;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у квiтнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/60677/1 вiд 15.04.2021; ПДВ - 810,41 .
2021-04-2123633156СФ ПАТ Приватбанк27800614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-2141663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської350614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006325*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-04-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000525*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-04-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000171*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-04-2143995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2508*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-04-2141663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської114614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-2137970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002115*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-04-2123633156СФ ПАТ Приватбанк9000614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-2141884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"43862,50611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у квiтнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/60677/1 вiд 15.04.2021; ПДВ - 7310,42 ..
2021-04-2137785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"633,04611021;2273;плата за перет.реак.е/ен.за квiтень 2021 акт,2090037848305 15.04..2021;дог.1211257 13.01.2021 ; ПДВ - 105,51.
2021-04-21xxxxxxxxxxФОП Присiкайло Оксана Дмитрiвна276611021;2210; придбання запасних частин; дог.15/04 15.04.2021 накл.119 15.05.2021; без ПДВ.
2021-04-2137785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"25826,310611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у квiтнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090037848309 вiд 15.04.2021; ПДВ - 4304,39..
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000293*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-04-2023633156СФ ПАТ Приватбанк7900611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2200*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000150*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001850*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-04-2002671017Конотопська ТОПП ОНУ100611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000132*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-04-2023633156СФ ПАТ Приватбанк7000611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1936*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-04-2002671017Конотопська ТОПП ОНУ88611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001580*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-04-2023633156СФ ПАТ Приватбанк108216,76611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-20xxxxxxxxxxФОП Сукач Вiктор Олекс iйович3267611021;2210; придбання запасних частин, витратних матерiалiв; дог.15 04 15.04.2021 накл.306 15.05.2021; без ПДВ.
2021-04-2002671017Конотопська ТОПП ОНУ1361611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010024480,24*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-04-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi29940*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002042*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-04-2023633156СФ ПАТ Приватбанк4000611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100077*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100972*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-04-2002671017Конотопська ТОПП ОНУ51611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1122*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-04-2002671017Конотопська ТОПП ОНУ1985611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-2023321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"2600611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-2023633156СФ ПАТ Приватбанк155300611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi43670*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002978*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол.квiтня 2021р .-1,5%;;;
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010035637*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-04-2043995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4290*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол.квiтня 2021 ;;;
2021-04-2023633156СФ ПАТ Приватбанк15500610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол.квiтня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-2002671017Конотопська ТОПП ОНУ195610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. квiтня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-2037970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003512*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. квiтня 2021 р. -18%;;;
2021-04-19xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович422,6611021;2230; за придбання продуктiв харчування за лютий ; дог. 6 14.01.2021 накл. 2 13.04.2021; без ПДВ.
2021-04-19xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович7993,84611021;2230; за придбання продуктiв харчування за лютий ; дог. 6 14.01.2021 накл. 2 13.04.2021; без ПДВ.
2021-04-19xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович9651,42611021;2230; за придбання продуктiв харчування за березень ; дог. 6 14.01.2021 накл. 3 13.04.2021; без ПДВ.
2021-04-19xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович3786,23611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог. 6 14.01.2021 накл. 1 08.04.2021; без ПДВ.
2021-04-19xxxxxxxxxxФОП Павлов Вячеслав Вячеславович41193614060;2210; придбання електротоварiв для пiдключення муз.обл. БК Козацьке; дог.2 15.04.2021 накл. 29 15.04.2021; без ПДВ.
2021-04-19xxxxxxxxxxФОП Марфинець Iван Iванович8731614060;2210; придбання електроатовимикач.електрофурнiтура,електротовари БК Козацьке;; дог.45 15.04.2021 накл. 45 15.04.2021; без ПДВ.
2021-04-19xxxxxxxxxxФОП Зенченко Iрина Василiвна49492,89617321;3142; виконання пректно-вишук. робiт"Реконстр.кот.з встанов.твердопал.котла с.Бочечки НВК"в.Загребля,10 ;дог.2 19.03.21 акт 2 16.04.21; без ПДВ.
2021-04-19xxxxxxxxxxФОП Безкоровайний Роман Сергiйович21,81611021;2230; за придбання продуктiв харчування за березень ; дог. 6 14.01.2021 накл. 3 13.04.2021; без ПДВ.
2021-04-1637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002583*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. вiдпускних у квiтнi 2021 р. -18%;;;
2021-04-1637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100765,17*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. розрахункових у квiтнi 2021 р. -18%;;;
2021-04-1643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1684*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на розрахунковi у квiтнi 2021 ;;;
2021-04-1623633156СФ ПАТ Приватбанк6699,38614060; 2111;Перераховано на картки розрахунковi у квiтнi 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-1637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000114,84*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим. iз розрахункових у квiтнi 2021р .-1,5%;;;
2021-04-1641663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської76,56614060; 2111; профвнески iз розрахункових у квiтнi 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-1637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010016113,45*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. розрахункових та вiдпускних у квiтнi 2021 р. -18%;;;
2021-04-1602671017Конотопська ТОПП ОНУ895,18611021; 2111; профвнески iз розрахункових та вiдпускних у квiтнi 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-1643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi19694,19*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на розрахунковi та вiдпускнi уквiтнi 2021 ;;;
2021-04-1623633156СФ ПАТ Приватбанк71167,63611021; 2111;Перераховано на картки розрахунковi та вiдпускнi у квiтнi 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-1637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110001342,8*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим. розрахункових та вiдпускних у квiтнi 2021р .-1,5%;;;
2021-04-1637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000215,25*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим. iз вiдпускних у квiтнi 2021р .-1,5%;;;
2021-04-1643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3157*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на вiдпускнi у квiтнi 2021 ;;;
2021-04-1623633156СФ ПАТ Приватбанк11408,26611141; 2111;Перераховано на картки вiдпускнi у квiтнi 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-1602671017Конотопська ТОПП ОНУ143,5611141; 2111; профвнески iз вiдпускних у квiтнi 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-15xxxxxxxxxxФОП Змислiнський А.П.250610160:2240: заправка картриджа. замiна магнiтного вала; дог.52 13.04.2021 акт 52 13.04.2021; без ПДВ.
2021-04-1438747378ТОВ "Видавнича група"АС"4660611141;2210;попередня оплата перiодичних видань; дог.845 13.04.2021 накл.845 13.04.2021; без ПДВ.
2021-04-1434135237ПП"Кролевець електросервiс"5368,66611021;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за березень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 513 13.04.2021;без ПДВ.
2021-04-1441589304ТОВ"СПК"2172,42611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у ; дог.4 14.01.2021 накл. ПК00025502 12.04.2021; ПДВ.- 362,07..
2021-04-1422978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1200.611021;2240;за послуги доступу до мережi Iнтернет за березень мiсяць 2021 р.; дог.11623/2021 29.01.2021 акт ,603 13.04.2021; ПДВ - 199,99.
2021-04-1441589304ТОВ"СПК"26340,62611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у ; дог.21 08.02.2021 накл. ПК00025501 12.04.2021; ПДВ.- 4390,11..
2021-04-1441589304ТОВ"СПК"1230,66611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у ; дог.1 14.01.2021 накл. ПК00025502 12.04.2021; ПДВ.- 205,11..
2021-04-1441589304ТОВ"СПК"19,22611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у ; дог.21 08.02.2021 накл. ПК00025501 12.04.2021; ПДВ.- 3,20..
2021-04-09xxxxxxxxxxФОП Кравченко В.А.21200611021;2240; за послуги по обробцi дерев.констр.вогнезахисним матерiалом; дог.16/03 06.04.2021 акт 25/03 06.04.2021; без ПДВ.
2021-04-0843995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3526,67*;101;41848457;1021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на лiкарнянi за лютий, виплачених у квiтнi 2021 ;;;
2021-04-0823633156СФ ПАТ Приватбанк709,3611021;2250; плата за вiдрядження за березень 2021;зг.реєстру звiтiв про використання коштiв № 2 вiд 06.04.2021.
2021-04-0834135237ПП"Кролевець електросервiс"501,34614060;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за березень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 512 02.04.2021;без ПДВ.
2021-04-0823633156СФ ПАТ Приватбанк182,9610160;2250; плата за вiдрядження за лютий 2021;зг.реєстру звiтiв про використання коштiв № 1 вiд 06.04.2021.
2021-04-0823638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"1056,44611021;2230;част.за придбання продуктiв харчування(хлiбобулочнi вироби); дог.5 14.01.2021 накл.214682 07.04.2021; ПДВ- 176,07.
2021-04-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000240,45*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняниї за лютий випл. у квiтнi xxxx р .-1,5%;;;
2021-04-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002885,46*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за лютий випл.у квiтнi xxxx р. -18%;;;
2021-04-0823633156СФ ПАТ Приватбанк12904,4xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за лютий , випл. у квiтнi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-04-08xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович8569611021;2210; придбання запчастин та шини для шк. автобусiв; дог.41 06.04.2021 накл. 41 06.04.2021; без ПДВ.
2021-04-0834135237ПП"Кролевець електросервiс"5368,66611021;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за березень 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 512 02.04.2021;без ПДВ.
2021-04-08xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович96611021;2230;за придбання продуктiв харчування(рис шлiфований); дог.7 14.01.2021 накл. 2 06.04.2021; без ПДВ.
2021-04-0823638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"3146,98611021;2230;част.за придбання продуктiв харчування(хлiбобулочнi вироби); дог.5 14.01.2021 накл.214682 07.04.2021; ПДВ- 524,50
2021-04-0723633156СФ ПАТ Приватбанк3291,09611200; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100062,09*;101;41848457;0611200; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за березень 2021р .-1,5%;;;
2021-04-0723633156СФ ПАТ Приватбанк43031,19614060; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-0743995469ГУ ДПС в Сумськiй областi910,74*;101;41848457;611200;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за березень 2021 ;;;
2021-04-0737970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100745,15*;101;41848457;0611200; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за березень 2021 р. -18%;;;
2021-04-0702671017Конотопська ТОПП ОНУ41,39611200; 2111; профвнески iз з/п за березень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi6217,55*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за березень 2021 ;;;
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100220,64*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за сiчень випл.у квiтнi xxxx р. -18%;;;
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100018,39*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняниї за сiчень випл. у квiтнi xxxx р .-1,5%;;;
2021-04-0523633156СФ ПАТ Приватбанк986,79xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за сiчень випл. у квiтнi xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000423,43*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за березень 2021р .-1,5%;;;
2021-04-0523633156СФ ПАТ Приватбанк22470,46610160; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101005085,09*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за березень 2021 р. -18%;;;
2021-04-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ282,62610160; 2111; профвнески iз з/п за березень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi43031,19614060; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-0541663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської530,86614060; 2111; профвнески iз з/п за березень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000796,3*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за березень 2021р .-1,5%;;;
2021-04-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi13329,09*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за березень 2021 ;;;
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101008728,42*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за березень 2021 р. -18%;;;
2021-04-0523633156СФ ПАТ Приватбанк14928,79611070; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003120,58*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за березень 2021 р. -18%;;;
2021-04-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ174,85611070; 2111; профвнески iз з/п за березень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000262,31*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за березень 2021р .-1,5%;;;
2021-04-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3553,68*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за березень 2021 ;;;
2021-04-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2985,62*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за березень 2021 ;;;
2021-04-0523633156СФ ПАТ Приватбанк10799,4611141; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000203,84*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за березень 2021р .-1,5%;;;
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002450,04*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за березень 2021 р. -18%;;;
2021-04-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ135,88611141; 2111; профвнески iз з/п за березень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-0541663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської166,65614030; 2111; профвнески iз з/п за березень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ172,45611160; 2111; профвнески iз з/п за березень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-0523633156СФ ПАТ Приватбанк13705,94611160; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3789,94*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за березень 2021 ;;;
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000258,68*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за березень 2021р .-1,5%;;;
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003108,13*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за березень 2021 р. -18%;;;
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000249,96*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за березень 2021р .-1,5%;;;
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002770,69*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за березень 2021 р. -18%;;;
2021-04-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4392,04*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за березень 2021 ;;;
2021-04-0523633156СФ ПАТ Приватбанк13476,5614030; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110004266,81*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за березень 2021р .-1,5%;;;
2021-04-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi64337,43*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за березень 2021 ;;;
2021-04-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ2844,55611021; 2111; профвнески iз з/п за березень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-0523633156СФ ПАТ Приватбанк228607,76611021; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010048736,17*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за березень 2021 р. -18%;;;
2021-04-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi92736,97*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за березень 2021 ;;;
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010078739,97*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за березень 2021 р. -18%;;;
2021-04-0523321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"6351,24611031; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-04-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110006567,03*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за березень 2021р .-1,5%;;;
2021-04-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ4377,99611031; 2111; профвнески iз з/п за березень 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-04-0523633156СФ ПАТ Приватбанк341763,62611031; 2111;Перераховано на картки з/п за березень 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-3141848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ16030,31Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява xxxx 17.02.xxxx зг.ел. реєстру № 82
2021-03-30xxxxxxxxxxФОП Гринiвський Валерiй Миколайович8300611061;3110;обладнання та пред.довгостр.користування; придбання морозильної камери для Бочечк.НВК;дог.1 26.03.2021 накл.1 26.03.2021; без ПДВ.
2021-03-30xxxxxxxxxxФОП Валовий Михайло Васильович20556611061;3110;обладнання та пред.довгостр.користування; придбання плити електрич. для Бочечк.НВК;дог.252 26.03.2021 накл.252 26.03.2021; без ПДВ.
2021-03-2623633156СФ ПАТ Приватбанк3271,42611021;2250; плата за вiдрядження за лютий-березень 2021;зг.реєстру звiтiв про використання коштiв № 1 вiд 25.03.2021.
2021-03-2634135237ПП"Кролевець електросервiс"5368,66611021;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за лютий 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 511 23.03.2021;без ПДВ.
2021-03-2634135237ПП"Кролевець електросервiс"501,34614060;2240; част.техобслуг.та утрим.в нал.станi електрогосподарства за лютий 2021.,зг.дог.№ 1 02.03.2021 акт 511 23.03.2021;без ПДВ.
2021-03-2541589304ТОВ"СПК"276,17611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у лютому; дог.21 08.02.2021 накл. ПК00018939 17.03.2021; ПДВ.- 46,03.
2021-03-2441589304ТОВ"СПК"15877,08611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у лютому; дог.21 08.02.2021 накл. ПК00018939 17.03.2021; ПДВ.- 2646,18.
2021-03-24xxxxxxxxxxФОП Зенченко Ю.В.150611021;2210;придбання електричних матерiалiв (атомат 3ф);дог.2 22.03.2021 накл.2 22.03.2021;без ПДВ.
2021-03-2441589304ТОВ"СПК"3771,68611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у лютому; дог.2 14.01.2021 накл. ПК00019707 17.03.2021; ПДВ.- 628,61.
2021-03-24xxxxxxxxxxФОП Поляченко В.В.1990611021;2210; придбання спортiнвентарю для Козацького НВК; дог.32 22.03.2021 накл.32 22.03.2021; без ПДВ.
2021-03-2441589304ТОВ"СПК"2440,26611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у лютому; дог.4 14.01.2021 накл. ПК00018902 17.03.2021; ПДВ.- 406,71.
2021-03-2441589304ТОВ"СПК"322,2611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у лютому; дог.3 14.01.2021 накл. ПК00019703 17.03.2021; ПДВ.- 53,70.
2021-03-2441589304ТОВ"СПК"1609,67611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у лютому; дог.1 14.01.2021 накл. ПК00019705 17.03.2021; ПДВ.- 268,28.
2021-03-2441589304ТОВ"СПК"421,23611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у лютому; дог.32 14.01.2021 накл. ПК00019707 17.03.2021; ПДВ.- 70,21.
2021-03-2441589304ТОВ"СПК"883,2611021;2230; придбання продуктiв харчування у лютому; дог.8 08.02.2021 накл. ПК00019709 17.03.2021; ПДВ.- 147,20.
2021-03-2441589304ТОВ"СПК"3257,88611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у лютому; дог.3 14.01.2021 накл. ПК00019703 17.03.2021; ПДВ.- 542,98.
2021-03-2441589304ТОВ"СПК"4787,48611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у лютому; дог.1 14.01.2021 накл. ПК00019705 17.03.2021; ПДВ.- 797,91.
2021-03-2437785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"785,26611021;2240;замiна однофазного електролiчильника Бочечкiвського НВК; дог.456 22.03.2021 акт456 22.03.2021; ПДВ- 130,88.
2021-03-24xxxxxxxxxxФОП Бiлодiд Катерина Олександрiвна4849,29611021;2210; придбання електротоварiв для Козацького НВК; дог.23 22.03.2021 накл.44 22.03.2021; без ПДВ.
2021-03-2441589304ТОВ"СПК"1994,58611021;2230; част.придбання продуктiв харчування у лютому; дог.4 14.01.2021 накл. ПК00018902 17.03.2021; ПДВ.- 332,43.
2021-03-2341848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ1225,82Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява xxxx 02.02.xxxx зг.ел. реєстру № 14
2021-03-2341589304ТОВ"СПК"345,6611021;2230; придбання продуктiв харчування; дог.8 08.02.2021 накл. ПК00019708 15.03.2021; ПДВ.- 57,60.
2021-03-2341589304ТОВ"СПК"1710,33611021;2230; част.придбання продуктiв харчування; дог.1 14.01.2021 накл. ПК00019704 15.03.2021; ПДВ.- 285,06.
2021-03-23xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович4545,89611021;2230; част.придбання продуктiв харчування; дог.7 14.01.2021 накл. 1 19.03.2021; без ПДВ.
2021-03-2341589304ТОВ"СПК"1508,74611021;2230; част.придбання продуктiв харчування; дог.2 14.01.2021 накл. ПК00019706 15.03.2021; ПДВ.- 251,46.
2021-03-2341589304ТОВ"СПК"930,82611021;2230; придбання продуктiв харчування; дог.3 14.01.2021 накл. ПК00019702 15.03.2021; ПДВ.- 155,14.
2021-03-2341589304ТОВ"СПК"813,3611021;2230; част.придбання продуктiв харчування; дог.4 14.01.2021 накл. ПК00018891 15.03.2021; ПДВ.- 135,55.
2021-03-2341589304ТОВ"СПК"1105,14611021;2230; част. придбання продуктiв харчування; дог.4 14.01.2021 накл. ПК00018891 15.03.2021; ПДВ.- 184,19.
2021-03-23xxxxxxxxxxФОП Олiйник Євген Миколайович934,23611021;2230; част. придбання продуктiв харчування; дог.7 14.01.2021 накл. 1 19.03.2021; без ПДВ.
2021-03-2341589304ТОВ"СПК"420,74611021;2230; част придбання продуктiв харчування; дог.1 14.01.2021 накл. ПК000197084 15.03.2021; ПДВ.- 70,12
2021-03-2341589304ТОВ"СПК"344,74611021;2230; част. придбання продуктiв харчування; дог.2 14.01.2021 накл. ПК00019706 15.03.2021; ПДВ.- 57,45.
2021-03-2242111582ТОВ"ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА"5200617321;3132; за пров.комп.експертизи проекту"Кап.рем. буд.Бочечк.НВК"в.Тракторна,2а с.юБочечки.Кон.рн;дог.189 17.03.2021 акт 837 19.03.2021; ПДВ- 866,67.
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000132*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. березня 2021р .-1,5%;;;
2021-03-1941663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської111614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.березня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000166,5*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. березня 2021р .-1,5%;;;
2021-03-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2442*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. березня 2021 ;;;
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002022,5*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. березня 2021 р. -18%;;;
2021-03-1923633156СФ ПАТ Приватбанк8800614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. березня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ1556611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.березня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002334*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. березня 2021р .-1,5%;;;
2021-03-1923633156СФ ПАТ Приватбанк123687,85611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. березня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010028022,15*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. березня 2021 р. -18%;;;
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000132*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. березня 2021р .-1,5%;;;
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001580*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. березня 2021 р. -18%;;;
2021-03-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1940*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. березня 2021 ;;;
2021-03-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ88611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.березня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-1923633156СФ ПАТ Приватбанк7000611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. березня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-19xxxxxxxxxxФОП Тарасенко О.В.3136,2614060;2210; придбання стiльцiв офiсних; дог.97 17.03.2021 накл.97 17.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1923321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"2600611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. березня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ1992611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.березня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010035920*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. березня 2021 р. -18%;;;
2021-03-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi43824*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. березня 2021 ;;;
2021-03-1923633156СФ ПАТ Приватбанк155700611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. березня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002988*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. березня 2021р .-1,5%;;;
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000293*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. березня 2021р .-1,5%;;;
2021-03-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ195610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.березня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4290*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. березня 2021 ;;;
2021-03-1923633156СФ ПАТ Приватбанк15500610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. березня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-1933542497ТОВ"МЦФЕР-Україна"3834610160;2210; придбання видань (журналiв); дог.СП073426 09.03.2021 накл.СП073426 09.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003512*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. березня 2021 р. -18%;;;
2021-03-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi8360*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. березня 2021 ;;;
2021-03-1923633156СФ ПАТ Приватбанк30200614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. березня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000570*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. березня 2021р .-1,5%;;;
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006850*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. березня 2021 р. -18%;;;
2021-03-1941663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської380614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.березня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ88611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.березня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001580*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. березня 2021 р. -18%;;;
2021-03-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1940*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. березня 2021 ;;;
2021-03-1923633156СФ ПАТ Приватбанк7000611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. березня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2332*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. березня 2021 ;;;
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001935*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. березня 2021 р. -18%;;;
2021-03-1923633156СФ ПАТ Приватбанк8400611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. березня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000159*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. березня 2021р .-1,5%;;;
2021-03-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ106611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.березня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi34232*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. березня 2021 ;;;
2021-03-1842184362КП"Добродiй 2018"1915,44611021;2240; за послуги з ручного прибирання територiї навч.закладiв;; дог.6 25.02.2021 акт 17 17.03.2021; без ПДВ.
2021-03-18xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.900611021;2210; придбання вагiв кухонних для Козацького НВК; дог.13 17.03.2021 накл.13 17.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1837785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"1070,47611021;2273;плата за перет.реак.е/ен.за березень 2021 акт,2090036259504 11.03.2021;дог.1211257 13.01.2021 ; ПДВ - 178,41..
2021-03-1841884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"90650614060;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у березнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/40541/1 вiд 15.03.2021; ПДВ - 1510,83..
2021-03-1837785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"5337,490614060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у березнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090036259508 вiд 11.03.2021; ПДВ - 889,58..
2021-03-1842184362КП"Добродiй 2018"1089,8611021;2240; за послуги розпил.деревини бензопилою у Козацькому НВК;; дог.5 01.03.2021 акт 16 17.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1823050874ТОВ "Сигмус"52550611021;2210; придбання безину та дизпалива; дог.1 03.03.2021 дод.уг. 1 16.03.2021накл.61 16.03.2021; ПДВ - 8758,33.
2021-03-1841884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"67289,990611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у березнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/40541/1 вiд 15.03.2021; ПДВ - 11215,00..
2021-03-1842184362КП"Добродiй 2018"4213,6611021;2240; за послуги трактора з причiпом (перевез.дров до Козацького НВК);; дог.4 25.02.2021 акт 18 17.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1837785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"39620,460611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у березнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 8090036259508 вiд 11.03.2021; ПДВ - 6603,41..
2021-03-16xxxxxxxxxxФОП Зенченко Iрина Василiвна20795,99617321;3132; виконання пректно-вишук. робiт"Кап. ремонт буд Боч.НВК"ЗОШ I-III ступ.-ДНЗ"в.Тракторна,2а с.Бочечки ;дог.1 09.03.21 акт 1 15.03.21; без ПДВ.
2021-03-15xxxxxxxxxxФОП Латiн Сергiй Григорович1765611021;2210; придбання сантехнiки Бочечки НВК; дог.22 12.03.2021 накл.22 12.03.2021; без ПДВ.
2021-03-15xxxxxxxxxxФОП Бiлодiд Катерина Олександрiвна1084,4611021;2210; придбання електротоварiв Бочечки НВК; дог.18 12.03.2021 накл.36 12.03.2021; без ПДВ.
2021-03-15xxxxxxxxxxФОП Латiна Ольга Анатолiївна2710611021;2210; придбання електроводонагрiвача Бочечки НВК; дог.9 10.03.2021 накл.9 10.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1202007532КНПКМР"Конот.ЦРЛ iм.ак.М.Даивдова"20643,5611021;2240; за надання платних медични х послуг; дог.10 09.03.2021 акт 10 09.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1223050874ТОВ "Сигмус"25350611021;2210; придбання бензину та дизпалива; дог. 1 03.03.2021 накл.23 04.03.2021; ПДВ- 4225,00.
2021-03-1242184362КП"Добродiй 2018"10534611021;2240; за послуги трактора з причiпом (перевез.дров до Козацького НВК);; дог.4 25.02.2021 акт 13 10.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1238523259ДУ"Сумський ОЛЦ МОЗ України"6132,54*;25010100;611021;2240; плата за послуги з лабор.дослiд.; дог.5 23.02.2021 акт5 05.03.2021;ПДВ- 1022,09..
2021-03-1242184362КП"Добродiй 2018"7981611021;2240; за послуги з ручного прибирання територiї навч.закладiв;; дог.6 25.02.2021 акт 12 10.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1242184362КП"Добродiй 2018"2724611021;2240; за послуги розпил.деревини бензопилою у Козацькому НВК;; дог.5 01.03.2021 акт 15 09.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1135856569ТОВ"НОВI ЗНАННЯ"2650611021;2240;за послуги з надання пакетiв оновлень прог.комплексу "КУРС" для вик.в закл.заг серед.освiти;дог.17744 09.03.2021 акт 1 09.03.2021;без ПДВ.
2021-03-1102007532КНПКМР"Конот.ЦРЛ iм.ак.М.Даивдова"4743,7611021;2240; за послуги з обстеження працiвникiв вузькими спецiалiстами; дог.11 09.03.2021 акт 11 09.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1138523259ДУ"Сумський ОЛЦ МОЗ України"576,92611021;2240; за проведення лабораторних дослiджень питної води; дог.22/5 09.03.2021 акт1 09.03.2021;ПДВ - 96,15.
2021-03-1102007532КНПКМР"Конот.ЦРЛ iм.ак.М.Даивдова"26036611021;2240; за надання послуг з проведення лабор.дослiд працiвникам; дог.9 09.03.2021 акт 9 09.03.2021; без ПДВ.
2021-03-11xxxxxxxxxxФОП Бондаренко Ю.О.693611021;2210; придбання термометрiв для холодильника; дог.2021/1 09.03.2021 накл.2021/1 09.03.2021; без ПДВ.
2021-03-1122978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1200611021;2240;за послуги доступу до мережi Iнтернет за лютий мiсяць 2021 р.; дог.11623/2021 29.01.2021 акт ,376 02.03.2021; ПДВ - 199,99.
2021-03-11xxxxxxxxxxФОП Змисля Т.А.8526611021;2240;за вигот.кошт.докумен.по об."Пото.ремонт туалету пер.пов. Козацького НВК в.40р.Пер.2 с.Коз.";дог.4 09.03.2021 акт 4 09.03.2021; без ПДВ.
2021-03-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3105,38*;101;41848457;611160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. лютого 2021 ;;;
2021-03-0441663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської158,4614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000238,09*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-03-0423633156СФ ПАТ Приватбанк12871,62614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002620,69*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-03-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4152,54*;101;41848457;614030;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. лютого 2021 ;;;
2021-03-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ173,52611070; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003050,57*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000260,31*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-03-0423633156СФ ПАТ Приватбанк13868,71611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3815,68*;101;41848457;611070;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. лютого 2021 ;;;
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002508,22*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-03-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ140,79611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-0423633156СФ ПАТ Приватбанк11268,31611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000211,68*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-03-0423633156СФ ПАТ Приватбанк11366,91611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3132,66*;101;41848457;611141;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. лютого 2021 ;;;
2021-03-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ142,02611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002530,53*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000213,54*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-03-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ2881,46611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010049208,8*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110004322,16*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-03-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi64872,4*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. лютого 2021 ;;;
2021-03-0423633156СФ ПАТ Приватбанк232142611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ33,77611200; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100607,88*;101;41848457;0611200; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100050,66*;101;41848457;0611200; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-03-0423633156СФ ПАТ Приватбанк2684,83611200; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi742,97*;101;41848457;611200;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. лютого 2021 ;;;
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010080577,96*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110006716,22*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-03-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ4477,78611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-0423321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"6351,24611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi94942,06*;101;41848457;611031;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41% на з/п за 2 пол. лютого 2021 ;;;
2021-03-0423633156СФ ПАТ Приватбанк349654,34611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi14262,85*;101;41848457;614060;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. лютого 2021 ;;;
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000836,96*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101009021,1*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-03-0441663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської558,31614060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-0423633156СФ ПАТ Приватбанк45293,43614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-0423633156СФ ПАТ Приватбанк21659,56610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000408,13*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-03-0402671017Конотопська ТОПП ОНУ272,42610160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-03-0443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi5993,15*;101;41848457;610160;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. лютого 2021 ;;;
2021-03-0437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101004901,49*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-03-0323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"413,43611021;2230;част.за придбання харчування(хлiбобулочнi вироби); дог.5 14.01.2021 накл.195839 26.02.2021; ПДВ- 68,91..
2021-03-0342184362КП"Добродiй 2018"2106,8611021;2240; за послуги трактора з причiпом (перевез.дров до Козацького НВК);; дог.4 25.02.2021 акт 10 01.03.2021; без ПДВ.
2021-03-0342184362КП"Добродiй 2018"2179,2611021;2240; за послуги розпил.деревини бензопилою у Козацькому НВК;; дог.5 01.03.2021 акт 9 01.03.2021; без ПДВ.
2021-03-03xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович6686611021;2210; придбання запчастин та насос електричний; дог.13 01.03.2021 накл. 013 01.03.2021; без ПДВ.
2021-03-0323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"2424,11611021;2230;част.за придбання харчування(хлiбобулочнi вироби); дог..5 14.01.2021 накл.195849 26.02.2021; ПДВ- 404,02..
2021-03-0323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"625,95611021;2230;част.за придбання харчування(хлiбобулочнi вироби); догю.5 14.01.2021 накл.195839 26.02.2021; ПДВ- 104,32..
2021-03-0342184362КП"Добродiй 2018"1596,2611021;2240; за послуги з ручного прибирання територiї навч.закладiв;; дог.6 25.02.2021 акт 8 01.03.2021; без ПДВ.
2021-03-03xxxxxxxxxxФОП Золотарьов Андрiй Миколайович22500611061;3110;обладнання та предмети довгострокового користування; придбання БФП; дог.10021 01.03.2021 накл.10021 01.03.2021;без ПДВ.
2021-03-0323638975ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський"860,47611021;2230;част.за придбання харчування(хлiбобулочнi вироби); дог.5 14.01.2021 накл.195849 26.02.2021; ПДВ- 143,41..
2021-03-02xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.4000614060;2210; придбання подарункiв; дог.7 01.03.2021 накл.7 01.03.2021; без ПДВ.
2021-02-2642184362КП"Добродiй 2018"6320,4611021;2240; за послуги трактора з причiпом по перевезенню дров до Козацького НВК; дог.4 25.02.2021 акт 6 25.02.2021; без ПДВ.
2021-02-2642184362КП"Добродiй 2018"4788,6611021;2240; за послуги з ручного прибирання територiї навч.закладiв;; дог.6 25.02.2021 акт 7 25.02.2021 Без ПДВ
2021-02-2523050874ТОВ "Сигмус"11730611021;2210; придбання дизельного палива; дог.1 вiд 19.02.2020 зi змiнами накл. 46 23..02.2021; ПДВ- 1955,00.
2021-02-2538523259ДУ"Сумський ОЛЦ МОЗ України"2388*;25010100;611021;2240; плата за послуги з дератизацiї та дезинсекцiї; дог.17/5 23.02.2021 акт 17/5 23.02.2021;ПДВ- 398,00.
2021-02-2538523259ДУ"Сумський ОЛЦ МОЗ України"5263,32*;25010100;611021;2240; плата за послуги з лабор.iнстр.дослiд.в закладах; дог.2/5 23.02.2021 акт 2/5 23.02.2021;ПДВ- 877,22.
2021-02-2437785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"4064,210614060;2273; част.за посл.з розпод.ел.енергiї за лютий 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт р.8090034698228 17.02.2021; ПДВ - 677,37..
2021-02-24xxxxxxxxxxФОП Бiркун Сергiй Олександрович18300611021;3110; облад.та матер.довгострок.користування;прид компл.меблiв;дог.5 22.02.2021 накл.5 22.02.2021; без ПДВ.
2021-02-24xxxxxxxxxxФОП Бiркун Сергiй Олександрович23600611021;2210; придбання меблiв;дог.4 22.02.2021 накл.4 22.02.2021; без ПДВ.
2021-02-2443995469ГУ ДПС в Сумськiй областi462,47*;101;41848457;611021;2120;Єдиний внесок для бюдж.установ22% на лiкарнянi за сiчень. пропл. у лютому 2021.
2021-02-24xxxxxxxxxxФОП Бурлак С.I.840611021;2210; придбання печатки та штампу; дог.31 22.02.2021 накл.29 22.02.2021; без ПДВ.
2021-02-2432404600"Страхова компанiя"Ю.Ес.АЙ."475,89611021;2240; послуги з обов.страхуван. назем.трансп.засобiв( шкiльних автоб); дог.21.701314.5900-1322 22.02.2021 акт27.701314.5900-1322 22.02.2021;без ПДВ.
2021-02-2432404600"Страхова компанiя"Ю.Ес.АЙ."2799611021;2240; послуги з обов.страхуван. назем.трансп.засобiв( шкiльних автоб); дог.21.701300.5900-1308 22.02.2021 акт27.701300.5900-1308 22.02.2021;без ПДВ.
2021-02-2441884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"60987,490611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у лютому 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/27070/1 вiд 18.02.2021; ПДВ - 10164,58..
2021-02-2437785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"35909,540611021;2273; част.за посл.з розпод.ел.енергiї за лютий 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт р.8090034698228 17.02.2021; ПДВ - 5984,92..
2021-02-2437785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"1150,18611021;2273;плата за перет.реак.е/ен.за лютий 2021 акт,2090034698224 17.02.2021;дог.1211257 13.01.2021 ; ПДВ - 191,70..
2021-02-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100031,53*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняниї за сiчень випл. у лютому xxxxр .-1,5%;;;
2021-02-2423633156СФ ПАТ Приватбанк1692,23xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянii за сiчень випл. у лютому xxxxр;згiдно вiдомостi.
2021-02-2437970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100378,38*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за сiчень випл.у лютому xxxx р. -18%;.
2021-02-2441884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"6902,50611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у лютому 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/27070/1 вiд 18.02.2021; ПДВ - 1150,42..
2021-02-2241663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської385614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-2223633156СФ ПАТ Приватбанк7400611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000578*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-02-2237970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101006937*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-02-2223633156СФ ПАТ Приватбанк30600614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010035212*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-02-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1950*;101;41848457;611141;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. лютого 2021 ;;;
2021-02-1923633156СФ ПАТ Приватбанк7000611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000133*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-02-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ89611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001628*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-02-1923633156СФ ПАТ Приватбанк7000614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-1941673563ПП"ТЕХОГЛЯД 2017"6600611021;2240; послуги з провед. обов"яз. техконтролю тран. зас. ( шкiльних автоб); дог.ТЕХ-1192-000070 18.02.2021 актТЕХ-1192-000061 18.02.2021;ПДВ-1100,00.
2021-02-1923633156СФ ПАТ Приватбанк144484,2611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002730*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-02-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ1820611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi40040*;101;41848457;611021;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. лютого 2021 ;;;
2021-02-19xxxxxxxxxxФОП Бiлодiд Катерина Олександрiвна1964,13611021;2210; придбання електротоварiв для Духанiвського НВК; дог.8 16.02.2021 накл. 9 16.02.2021; без ПДВ.
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010032965,8*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-02-19xxxxxxxxxxФОП Петров Дмитро Юрiйович15000611021;2240; послуги з впровадження заходiв по передумовам НАССР; дог. 1029 12.02.2021 акт 1029/А 12.02.2021; без ПДВ.
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000133*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001628*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-02-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1950*;101;41848457;614030;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. лютого 2021 ;;;
2021-02-1941663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської89614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000133*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001628*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-02-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1950*;101;41848457;611160;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. лютого 2021 ;;;
2021-02-1923633156СФ ПАТ Приватбанк7000611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ89611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ94611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001765*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000141*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-02-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2070*;101;41848457;611070;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. лютого 2021 ;;;
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002933*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-02-1923321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"2600611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ1955611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi43000*;101;41848457;611031;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. лютого 2021 ;;;
2021-02-1923633156СФ ПАТ Приватбанк152800611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi4290*;101;41848457;610160;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. лютого 2021 ;;;
2021-02-1902671017Конотопська ТОПП ОНУ195610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол. лютого 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000293*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. лютого 2021р .-1,5%;;;
2021-02-1937970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003512*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол. лютого 2021 р. -18%;;;
2021-02-1923633156СФ ПАТ Приватбанк15500610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. лютого 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-19xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.10000611061;2210; придбання посуду для Бочечкiвського НВК; дог.2 16.02.2021 накл.2 16.02.2021; без ПДВ.
2021-02-19xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.9656611061;2210; придбання посуду для Козацького НВК; дог.92 16.02.2021 накл.92 16.02.2021; без ПДВ.
2021-02-19xxxxxxxxxxФОП Ярмош Є.О.10000611061;2210; придбання посуду для Бочечкiвського НВК; дог.3 16.02.2021 накл. 16.02.2021; без ПДВ.
2021-02-1943995469ГУ ДПС в Сумськiй областi8470*;101;41848457;614060;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. лютого 2021 ;;;
2021-02-1841848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ1509,45Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 12.01.xxxx зг.ел. реєстру № 29
2021-02-1841848457ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МОЛ592,69Фінансування для надання допомоги по ТВП КЕКВ xxxx *заява №xxxx 12.01.xxxx зг.ел. реєстру № 30
2021-02-1642184362КП"Добродiй 2018"2322,4611021;2240; послуги з благоустрою, розчищення снiгу на територiї Бочечкiвського НВК; дог.2 12.02.2021 акт 2 12.02.2021; без ПДВ.
2021-02-1237970404ГУК Сум.обл./Бочечкiвська СТГ/190101002567,52*101;41848457;614060;2800;"Еколог.под.,який справ.за викиди в атмос.повiтря стац.джерелами забруднення за 4 кв. 2020 р.
2021-02-1237970404ГУК Сум.обл./Бочечкiвська СТГ/190101006041,39*101;41848457;611021;2800;"Еколог.под.,який справ.за викиди в атмос.повiтря стац.джерелами забруднення за 4 кв. 2020 р.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП Сукач Вiктор Олекс iйович15410611021;2210; придбання запасних частин, витрат.матер. та аксесуарiв;дог.04/02 04.02.2021 накл.42 04.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.3813,87611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.9 05.02.2021 накл. 1 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.4080611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.19 05.02.2021 накл. 12 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.2152,42611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.13 05.02.2021 накл. 6 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.4435,2611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.12 05.02.2021 накл. 5 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.3299,75611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.11 05.02.2021 накл. 3 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.317,8611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.20 05.02.2021 накл. 13 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.224,69611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.11 05.02.2021 накл. 4 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.3320611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.15 05.02.2021 накл. 8 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.400611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.18 05.02.2021 накл. 11 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.1921,6611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.14 05.02.2021 накл. 7 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП Богдан Сергiй Iванович99260611021;2210; придбання запасних частин, витрат.матер. ;дог.3 08.02.2021 накл3 08.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.5794,82611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.16 05.02.2021 накл. 9 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.7837,5611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.17 05.02.2021 накл. 10 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-11xxxxxxxxxxФОП"Лавренюк О.А.2243,67611021;2230; за придбання продуктiв харчування; дог.10 05.02.2021 накл. 2 09.02.2021; без ПДВ.
2021-02-10xxxxxxxxxxФОП Бурлак С.I.500611160;2210; придбання печатки та оснастки; дог.9 02.02.2021 накл.8 02.02.2021 ; без ПДВ.
2021-02-09xxxxxxxxxxФОП Змислiнський А.П.220610160;2240; заправка картриджiв; дог.8 02.02.2021 акт 8 02.02.2021; без.ПДВ.
2021-02-09xxxxxxxxxxФОП Бурлак С.I.500611070;2210; част.придбання печатки ; дог.4 02.02.2021 накл.4 02.02.2021 ; без ПДВ.
2021-02-0902468575ТОВ"Конотопська мiська друкарня"390614060;2210; за придбання журналiв та щоденникiв; дог.20 01.02.2021 накл.20 01.02.2021; без ПДВ.
2021-02-09xxxxxxxxxxФОП Бурлак С.I.650610160;2210; част.придбання штампiв; дог.4 02.02.2021 накл. 5 02.02.2021;без ПДВ.
2021-02-0922978373ТОВ"ТК"ЗУРБАГАН"1200611021;2240; послуги доступу в мережу Iнтернет; дог.11623/2021 29.01.2021 акт 167 29.01.2021; ПДВ - 199,99.
2021-02-0823050874ТОВ "Сигмус"45000611021;2210; дизельне паливо; дог.1 вiд 19.02.2020 зi змiнами накл. 65 04..02.2021; ПДВ - 7500,00.
2021-02-0823050874ТОВ "Сигмус"1125611021;2210; дизельне паливо; дог.1 вiд 19.02.2020 зi змiнами накл.57 02..02.2021; ПДВ- 187,50.
2021-02-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100133,46*;101;xxxx;xxxx; xxxx;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. лiкарняних за грудень випл.у сiчнi xxxx р. -18%;;;
2021-02-0837970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100011,12*;101;xxxx;xxxx; xxxx;вiйськовий збiр ,утрим.iз лiкарняних за грудень, випл. у сiчнi xxxxр .-1,5%;;;
2021-02-0823633156СФ ПАТ Приватбанк596,9xxxx; xxxx;Перераховано на картки лiкарнянi за грудень,перер.у сiчнi xxxx р.;згiдно вiдомостi.
2021-02-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi12806,15*;101;41848457;614060;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-02-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3921,5*;101;41848457;610160;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-02-0523633156СФ ПАТ Приватбанк14152,36610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ178,25610160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101003227,5*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000266,89*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000219,06*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002601,81*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-02-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3220,32*;101;41848457;611160;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-02-0523633156СФ ПАТ Приватбанк11670,57611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ146,38611160; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi64205,9*;101;41848457;611021;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41 % на з/п за 2 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010049138,26*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-02-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ2841,87611021; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-0509337356ПАТ Ощадбанк2770611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0523633156СФ ПАТ Приватбанк225172,39611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0509337356ПАТ Ощадбанк15,981020;2240;За касове обслуг.0,15% з/п за 2 пол. сiчня 2021р; дог.№1472-ЗП вiд 24.01.18,д.у..№3 вiд 21.01.2021; без ПДВ.
2021-02-0541884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"64409,990611021;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у сiчнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/15154/1 вiд 27.01.2021; ПДВ - 10735,00..
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110004262,76*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-02-0523633156СФ ПАТ Приватбанк40111,05614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0541884537ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"11227,50614060;2273; част.за спожиту активну ел.енергiю у сiчнi 2021;дог.1211257 14.01.2021 акт 1211257/15154/1 вiд 27.01.2021; ПДВ - 1871,25..
2021-02-0541663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської492,161492,104060; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001095,12*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000738,15*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-02-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ62,01611070; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1364,14*;101;41848457;611070;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100093,01*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-02-0523633156СФ ПАТ Приватбанк4950,51611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101007989,79*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000173,78*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002089,3*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-02-0530063672ПП"ЦIТ "Консультант"1700611141;2240; за послуги з постачання пакетiв оновлень до комп.програми"М.Е.Д.ок"; дог.653 28.01.2021 акт 0060 28.01.2021; без ПДВ.
2021-02-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2548,7*;101;41848457;611141;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-02-0523633156СФ ПАТ Приватбанк9206,06611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ115,86611141; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002441,79*;101;41848457;0614030; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-02-0541663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської150,51614030; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3979,11*;101;41848457;614030;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000225,76*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-02-0523633156СФ ПАТ Приватбанк12232,42614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100026,14*;101;41848457;0611200; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-02-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi383,47*;101;41848457;611200;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 2 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-02-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ17,43611200; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100313,75*;101;41848457;0611200; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 2 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-02-0523633156СФ ПАТ Приватбанк1385,72611200; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi91241,48*;101;41848457;611031;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% та 8,41 % на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-02-0509337356ПАТ Ощадбанк7881,01611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0502671017Конотопська ТОПП ОНУ4309,93611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010077551,16611031; 2111; профвнески iз з/п за 2 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-02-0537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110006464,44*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 2 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-02-0523321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"6351,24611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-0523633156СФ ПАТ Приватбанк328435,34611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 2 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-02-02xxxxxxxxxxФОП Дейнека В.I."4950611021;2240;ремонт головки блоку цилiндрiв автобуса;дог.276 26.01.2021 акт 276 26.01.2021; без ПДВ.
2021-01-2937785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"6610,770614060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у сiчнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 1/1 р.8090515614538 від 21.01.21; ПДВ - 1101.79..
2021-01-2937785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"37924,720611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у сiчнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 1/1 р.8090515614538 від 21.01.21; ПДВ - 6320,79..
2021-01-2937785192Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго"1248,98611021;2273;плата за перет.реак.е/ен.за сiчень 2021 акт, 1 рах.2090515614534 21.01.2021;дог.1211257 13.01.2021 ; ПДВ - 208,16..
2021-01-2941848457Відділ освіти Бочечківської с/р741,48Фінансування допомоги по ТВП зг.заяви від 15.12.xxxx (КЕКВ xxxx), ел.р. №01
2021-01-2623633156СФ ПАТ Приватбанк9000614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2623321095КБ"Райффайзен Банк Аваль"2600611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110003212*;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-01-2637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000171*;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-01-2641663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської114614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-01-2643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi2500*;101;41848457;614030;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-01-2637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002115*;101;41848457;06114030 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-01-2609337356ПАТ Ощадбанк14200611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010038565,62*;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-01-2643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi47100*;101;41848457;611031;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-01-2623633156СФ ПАТ Приватбанк153381,38611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2602671017Конотопська ТОПП ОНУ2141611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-01-2643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi8712*;101;41848457;614060;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-01-2623633156СФ ПАТ Приватбанк31431,23614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000594*;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-01-2637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101007178,77*;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-01-2641663560Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської396614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-01-2637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000236*;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-01-2643995469ГУ ДПС в Сумськiй областi3454*;101;41848457;610160;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-01-2623633156СФ ПАТ Приватбанк12500610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2637970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101002807*;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-01-2602671017Конотопська ТОПП ОНУ157610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-01-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100057*;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-01-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100705*;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-01-2543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi836*;101;41848457;611070;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-01-2523633156СФ ПАТ Приватбанк3000611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2502671017Конотопська ТОПП ОНУ88611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-01-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110101001580*;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-01-2543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi1936*;101;41848457;611141;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-01-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101100020*;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-01-2523633156СФ ПАТ Приватбанк7000611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000132*;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-01-2502671017Конотопська ТОПП ОНУ13611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-01-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 1101010031472,06*;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-01-2523633156СФ ПАТ Приватбанк1000611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi38500*;101;41848457;611021;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-01-2509337356ПАТ Ощадбанк4500611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2523633156СФ ПАТ Приватбанк134652,94611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi.
2021-01-2543995469ГУ ДПС в Сумськiй областi286*;101;41848457;611160;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;;
2021-01-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100267*;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;;
2021-01-2502671017Конотопська ТОПП ОНУ1750611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-01-2537970404ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 110110002625*;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;;
2021-01-2502671017Конотопська ТОПП ОНУ38611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%.
2021-01-2509337356ПАТ Ощадбанк28,051020;2240;За касове обслуговування 0,15% з/п за 1 пол. сiчня 2021р; дог.№1472-ЗП вiд 24.01.18,д.у..№3 вiд 21.01.2021; без ПДВ.