Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників

Постанова від 29 липня 2020 р. № 672 Київ

Для відкриття натисніть на посилання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text